Afdwingen statiegeldplicht is terecht

15-07 | |
Engwerda
Jan Engwerda Redacteur
Foto: Canva
Foto: Canva

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) legt terecht het bedrijfsleven over de knie voor het niet naleven van de wettelijke plicht om statiegeld te heffen op blikjes.

De innameplicht van blikjes geldt vanaf 31 december 2022. Het bedrijfsleven meldde in juni echter dat het de invoering uitstelt tot april 2023. De ILT legt nu al aan de bedrijven en organisaties een zogenoemde ‘preventieve last onder dwangsom’ op van ruim € 28 miljoen als ze niet op 1 januari blikjes inzamelen en het statiegeld terugbetalen aan de consument.

Het is terecht dat de ILT streng optreedt, ook al betreft het alleen een paar maanden uitstel. Al decennialang worden mooie woorden gesproken over het terugdringen van zwerfafval, en de economie meer circulair maken. Dat begon al in 1991 met het Convenant Verpakkingen, waarin bedrijfsleven en overheid afspraken maakten om de hoeveelheid verpakkingen te beperken en hergebruik te stimuleren. Pas 14 jaar later, in 2005, resulteerde dat in een wet (Besluit Beheer Verpakkingen) waarin staat dat op termijn alle drankverpakkingen, behalve die van karton, ooit een keer statiegeldplichtig moeten worden.

Het bedrijfsleven vindt een statiegeldsysteem echter duur. En supermarkten willen hun ruimte liever benutten met winkelschappen dan met inzamelapparatuur en opslagloodsen voor statiegeldverpakkingen. Na lang touwtrekken kwam er pas per 1 juli 2021 statiegeld op plastic drinkflesjes. Op 31 december 2022 volgen de blikjes.

Door recycling zijn minder kostbare grondstoffen nodig

Het bedrijfsleven spreekt vaak mooie woorden over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het inzamelen van statiegeldverpakkingen is een mooie manier om die woorden om te zetten in daden. Zwerfafval is een groot probleem. En door recycling zijn minder kostbare grondstoffen nodig. Het bedrijfsleven doet er goed aan zich te houden aan de verplichting voor de inzameling van verpakkingen. Zo voorkomt het niet alleen een forse boete van de ILT. Het maakt ook eindelijk eens de beloften waar die in 1991 al zijn gedaan.Beheer