Skip to content

AFM: Alternatieve kredieten zijn duur en risicovol

Updated on:
Business
Nieuws
Foto: Canva

Foto: Canva

Alternatieve financieringen in plaats van reguliere bancaire financiering zijn duur en risicovol voor kleine ondernemers.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) wijst op kostenpercentages van gemiddeld 126% voor kleine kortlopende kredieten met uitschieters naar 400% en kwalificeert dat als ‘excessief’. Dat blijkt uit onderzoek van de AFM naar ‘non-bancaire mkb-financiering’.

De toezichthouder heeft de snelgroeiende markt voor alternatieve financiering in kaart gebracht en ziet met name risico’s voor kleine ondernemers. Volgens de AFM is het de vraag of zelfregulering de kwetsbaarheid van deze groep genoeg zal verkleinen. De AFM wijst op de noodzaak van nader onderzoek en merkt tegelijkertijd op dat het daarvoor niet de aangewezen partij is, omdat het geen ‘wettelijk mandaat’ heeft voor toezicht op deze sector.

Sterke groei

Volgens de AFM is alternatieve MKB-financiering een snelgroeiende markt. Het gaat onder meer om de zogenoemde factoring (financiering van debiteuren of voorraden), equipment lease, flitskredieten en crowdfunding met terugbetalingsplicht. De alternatieve kredieten voorzien duidelijk in een behoefte stelt de AFM vast, maar vallen niet onder toezicht en zijn niet zonder risico voor de betreffende ondernemers. Eenmanszaken en zzp’ers hebben vaak maar beperkte financiële kennis en niet altijd de middelen om goed advies in te winnen. De coronacrisis vergroot deze kwetsbaarheid stelt de AFM vast.

Kredietwaardigheid

Zorg heeft de AFM met name over de beoordeling van kredietwaardigheid. Dat moeten ondernemers vooral zelf bepalen volgens de AFM en de kredietaanbieders gaan daarmee voorbij aan kwetsbare situaties, zeker als ze in financieel zwaar weer zitten. Een extra zorgpunt is dat ondernemers vaak persoonlijk garant moeten staan. Dat laatste was voor de AFM aanleiding om de markt beter in kaart te brengen.

Meer onderzoek nodig

De AFM stelt zelf vast dat meer onderzoek nodig is. Er is nu geen onderzoek gedaan naar de omvang en schade van de geconstateerde tekortkomingen. Ook een onderbouwing met cijfers is niet mogelijk. Dat komt mede omdat de AFM geen wettelijke mogelijkheden heeft om data op te vragen bij betrokken aanbieders van financiering.

Snel delen

Wim Esselink
Wim Esselink

Voormalig redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin