Afname antibioticagebruik stagneert in Frankrijk

19-11-2019 | |
Foto: Henk Riswick -
Foto: Henk Riswick

De afname van het gebruik van antibiotica voor vee is vorig jaar in Frankrijk tot stilstand gekomen. De cijfers vertoonden sinds 2011 een dalende lijn, maar in 2018 is het gebruik vergeleken met het voorafgaande jaar juist weer met 0,7% toegenomen. Dat staat in een overzicht van de dienst voor voedselveiligheid en -gezondheid Anses.

De sterkste stijging, met 8,4%, deed zich voor bij rundvee terwijl bij konijnen sprake is van een toename met 2%. Bij pluimvee nam het gebruik daarentegen met 11,3% af, bij varkens met 2,7% en bij huisdieren met 2%. “De toename bij rundvee en konijnen is nog niet groot, maar het is wel een eerste alarmsignaal”, zegt directeur Jean-Pierre Orand van het agentschap voor diermedicijnen ANMV. “We wisten dat we een keer een platform zouden bereiken, maar we moeten er wel voor zorgen dat het nu niet weer blijft stijgen.” Anses blijft in dat kader campagne voeren tegen het preventief toedienen van antibiotica. “Een ziek dier moet behandeld worden, maar preventief is vaak niet nodig. We moeten de veehouderij in dat opzicht nog beter opvoeden”, aldus onderzoeksdirecteur Gilles Salvat.

Peijs
Ruud Peijs Freelance redacteur


Beheer