Afromingsvrije lease zorgt voor 10% minder afroming

Foto: Herbert Wiggerman
Foto: Herbert Wiggerman

Door de invoering van afromingsvrije lease van maximaal 100 kilo fosfaatrechten zal jaarlijks ongeveer 10% minder fosfaatrechten worden afgeroomd.

Dat blijkt uit het wetsvoorstel dat demissionair landbouwminister Carola Schouten naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Een toename van het aantal kortetermijn-leasetransacties door het schrappen van de afroming wordt niet verwacht.

Fosfaatrechten leasen

Met het wetsvoorstel wordt het mogelijk om binnen een jaar maximaal 100 kilo fosfaatrechten te leasen zonder dat er 20% wordt afgeroomd. Nu moet een partij die fosfaatrechten verleast 20% van de rechten inleveren, omdat er bij de kortdurende leasetransactie (eenmalig) 20% moet worden afgeroomd. Wanneer het fosfaat binnen een jaar weer terugkomt, geldt eenmalige afroming (alleen van A naar B), maar als de fosfaatruimte langer wordt verleast, moet ook bij de overdracht terug (van B naar A) afgeroomd worden.

Op de internetconsultatie van het wetsvoorstel, die in de zomer van 2020 plaatsvond, kwamen veel verzoeken om meer fosfaatrechten afromingsvrij te mogen (ver)leasen, of om het maximum aflossingsvrije lease te bereken op basis van een percentage van de bedrijfsomvang. Schouten gaat niet mee met deze verzoeken. Een flexibele hoeveelheid is moeilijker handhaafbaar en 100 kilo is volgens haar voldoende om flexibiliteit te bieden aan bedrijven.

Verduidelijking definitie melkvee

Naast de afromingsvrije lease moet het wetsvoorstel ook de definitie ‘melkvee’ verduidelijken. Het fosfaatrechtenstelsel richt zich alleen op melkvee. Voor vleesveehouders is het nu niet altijd duidelijk of ze voor hun jongvee wel of geen fosfaatrechten nodig hebben. Oorspronkelijk waren er fosfaatrechten nodig voor al het jongvee, ook voor jongvee dat door vleesveehouders voor vleesproductie wordt gehouden. Via een speciale regeling werd hier een uitzondering op gemaakt, maar de rechter floot deze uitzondering terug.

Nu wordt wettelijk vastgelegd dat voor jongvee dat niet wordt gehouden voor de melkveehouderij, alleen fosfaatrechten nodig zijn als ze een kalf krijgen of bestemd zijn om een kalf te krijgen. Voor jongvee voor de vleesveehouderij dat nooit een kalf krijgt en alleen gehouden wordt voor de productie van vlees, zijn geen rechten nodig. Ook de uitzonderingsregel voor zoogkoeienhouders, die onder strikte voorwaarden geen fosfaatrechten nodig hebben voor jongvee, wordt nu wettelijk vastgelegd.

1 januari 2022 van kracht

De Tweede en Eerste Kamer moeten het wetsvoorstel nog behandelen. De beoogde inwerkingtreding is 1 januari 2022. Dat is ook de vroegst mogelijke inwerkingtreding. Melkveehouders kunnen het lopende kalenderjaar dus nog geen gebruikmaken van afromingsvrije lease. Mocht 1 januari 2022 niet haalbaar zijn, dan kunnen onderdelen van het wetsvoorstel op verschillende momenten in werking treden.

Eerder stond in de memorie van toelichting bij de wet dat de afromingsvrije lease alleen ingevoerd zou worden als het aantal fosfaatrechten onder het melkveefosfaatplafond zit. Dat werd in een latere versie geschrapt. In februari van dit jaar meldde Schouten dat er toen 85,4 miljoen fosfaatrechten op de markt waren, waarvan ruim 84,7 miljoen in gebruik bij de melkveehouderij en zo’n 700.000 kilo bij de vleesveehouderij. Het aantal rechten bij de melkveehouderij is daarmee onder het sectorale plafond van 84,9 miljoen.

Vermaas
Mariska Vermaas RedacteurBeheer