Doorgaan naar artikel

Afschaffing geborgde zetels splijt waterschappen

Foto: Hans Prinsen premium

Foto: Hans Prinsen

De afschaffing van geborgde zetels lijkt een splijtzwam in waterschapsland.

Dat bleek donderdag tijdens een rondetafelgesprek met de Tweede Kamer. Partijen die geborgde zetels bezetten (natuur, landbouw, bedrijven) zijn over het algemeen niet voor de opheffing, al is er binnen de natuurvertegenwoordigers geen overheersend verzet tegen de opheffing. Vera Dalm van de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren vindt dat de natuur relatief te weinig vertegenwoordigd is in de geborgde zetels.

LTO

Siem Jan Schenk (LTO Nederland) zei dat landbouw een belangrijk belang heeft als beheerders van 60% van het waterschapssysteem. Dat belang moet, vindt Schenk, tot uiting komen in de vertegenwoordiging van het waterschapsbestuur. Daar komt bij dat de geborgde zetels zorgen voor inbreng van kennis. Als waterschappen via lijsten zouden worden gekozen, waarbij de landbouw (naast natuur en bedrijven) niet over geborgde zetels beschikt, bestaat het gevaar dat de landbouw en de natuur als grondgebruikers hun belangen niet kunnen vertegenwoordigen.

Meerderheid voor de initiatiefwet

GroenLinks en D66 hebben een initiatiefwet ingediend om de geborgde zetels af te schaffen. De politieke verhoudingen in de Kamer lijken te koersen op een meerderheid voor de wet. De Tweede Kamer werkt aan de schriftelijke voorbereiding van de behandeling van de initiatiefwet van D66 en GroenLinks.

Globaal gezegd zijn de partijen aan de linkerkant (SP, GroenLinks, PvdA, D66), aangevuld met JA21 en PVV voor afschaffing van de geborgde zetels. CDA, SGP, ChristenUnie zijn tegen.

De bestuurlijke inrichting van de waterschappen is geen onderwerp dat prominent op de agenda staat bij de onderhandelingen voor een nieuw kabinet tussen VVD, D66, CDA en ChristenUnie.

Beheer
WP Admin