Afschrijving op sleufsilo’s en erfverharding beperkt

De Hoge Raad heeft op 17 januari 2020 een voor de sector nadelige uitspraak gedaan.

Sleufsilo’s, mestsilo’s, mestplaten en erfverharding kunnen niet apart ten laste van de winst worden afgeschreven. Ze moeten bij de waarde van de bedrijfsgebouwen worden geteld. Dit heeft onze hoogste rechter beslist in een fiscale proefprocedure die een accountantskantoor had aangespannen voor een klant met een melkveebedrijf.

En wordt de onderneming via een BV uitgeoefend, dan pakt de uitspraak nog slechter uit

Sleufsilo’s, mestsilo’s, mestplaten en erfverharding zijn aanhorig aan de stal die in de buurt staat. Ze moeten daarom in de boekhouding bij de stal geteld worden. En dat is in veel gevallen nadelig, omdat bedrijfsgebouwen maar tot 50% van de woz-waarde kunnen worden afgeschreven. En wordt de onderneming via een BV uitgeoefend, dan pakt de uitspraak nog slechter uit. In de vennootschapsbelasting kunnen bedrijfsgebouwen maar tot 100% van de woz-waarde worden afgeschreven.

Jaarrekening van agrarische bedrijven aanpassen

Al met al heeft deze uitspraak tot gevolg dat bijna iedere jaarrekening van agrarische bedrijven zal moeten worden aangepast. Tot nu toe werden de sleufsilo’s, et cetera namelijk los van de bedrijfsgebouwen afgeschreven tot restwaarde (nihil). De Hoge Raad heeft nu geoordeeld dat dit niet mag. Correctie naar het verleden toe lijkt mij niet mogelijk en zeker niet gewenst, maar voor de toekomst zal met deze nieuwe rechtspraak rekening moeten worden gehouden.

Mkb-bedrijven hebben ook erfverharding

De uitspraak heeft overigens een veel bredere werking dan alleen voor de agrarische sector. Veel mkb-bedrijven hebben natuurlijk ook erfverharding en zullen zich ook moeten schikken naar deze uitspraak. Ik vind het wel vreemd dat een ondernemer die kosten maakt voor zijn bedrijf deze kosten niet direct ten laste van de winst mag brengen. De afschrijvingsbeperking tot (50% van) de woz-waarde op gebouwen is een inbreuk op de normale bedrijfseconomische winstberekening met als enige doel een hogere belastingopbrengst.

Dat nu ook sleufsilo’s, mestsilo’s, mestplaten en erfverharding hier door getroffen worden, maakt deze afschrijvingsbeperking nog vervelender dan dat die al was.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.