Afspuiten met heet water het best tegen chloorprofam

11-02-2020 | |
Foto: Peter Roek
Foto: Peter Roek

Eerst de bewaarschuur droog reinigen met een bezem of industriestofzuiger, gevolgd door afspuiten met heet water (70 graden) met een hogedrukreiniger, werkt het beste om in een bewaarschuur – waar altijd met chloorprofam is gegast – het gehalte aan chloorprofamresidu te verlagen.

Deze methode reduceert het gehalte chloorprofam met 70 procent. Dat blijkt uit onderzoek van het Duitse aardappelonderzoeksinstituut Versuchsstation Dethlingen.

Duits instituut onderzocht zes reinigingsprotocols

Het Duitse instituut onderzocht zes reinigingsprotocols. Het bijvoegen van een reinigingsmiddel aan het hete water gaf geen betere werking. Laat men de natte reiniging achterwege, dan wordt het chloorprofamgehalte met de helft teruggebracht. Worden de lege, schoongespoten kisten buiten in de open lucht gestald, dan neemt het residugehalte met de helft af.

Het onderzoeksstation adviseert telers vooral plekken te reinigen die veel in contact komen met het middel, zoals de uitloop van vernevelaars, transportbanden, hallenvullers, ventilatoren en ventilatiekokers.

Ook onderzoek van Vavi

Ook de Vereniging voor de Aardappelverwerkende Industrie (Vavi) onderzoekt samen met de brancheorganisaties in Europa welk reinigingsprotocol het meest afdoende is. Dat onderzoek wordt uitgevoerd in Frankrijk, Duitsland, Engeland en Nederland. Pas eind maart brengt Vavi de conclusies van dit onderzoek naar buiten. Op de Themadag Aardappelen eind januari lichtte Vavi-secretaris Hylke Brunt al wel een tipje van de sluier op, namelijk dat droog reinigen waarschijnlijk het beste resultaat geeft, maar dat ondanks reinigen er altijd wat chloorprofamresidu in de schuur achterblijft.

MRL na voorjaar 2021 aangescherpt

De kiemremmer chloorprofam mag na 8 oktober 2020 niet meer worden toegepast. Omdat de toelating is vervallen, wordt ook de maximale residu limiet (MRL) verscherpt. Tot voorjaar 2021 blijft de MRL op de huidige norm van 10 milligram per kilo, daarna wordt deze 1.000 maal strenger, dus 0,01 milligram per kilo.

Chloorprofam is behoorlijk persistent. De nieuwe norm is zo scherp, dat ondanks reiniging toch zo’n 50 procent van de aardappelen een te hoog residu chloorprofam zal bevatten en dus ongeschikt is voor verwerking. De Vavi heeft daarom samen met andere brancheorganisaties een verzoek ingediend de MRL tijdelijk te verhogen naar 0,3 tot 0,5 milligram per kilo. Dit voorjaar wordt bekend of de norm wel of niet tijdelijk wordt verhoogd.

Knuivers
Martijn Knuivers freelance redacteur
Meer over


Beheer