Afzet bestrijdingsmiddelen licht gedaald

03-12-2019 | |
Foto: Peter Roek - Foto: Peter J.E.Roek  Pentalux Photography & Video  06-53639890
Foto: Peter Roek

Het gewasbeschermingsmiddelengebruik in Nederland is in 2017 met 3 procentpunt afgenomen ten opzichte van 2011.

Dat blijkt uit de afzetcijfers werkzame stoffen die het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft gepubliceerd. De cijfers zijn nu bijgewerkt tot en met 2017. In 2011 werd er in Nederland 10.932 ton werkzame stof verkocht, in 2017 is dat licht gedaald tot 10.573 ton.

Totale afzet

Het gaat hier om de totale afzet, legt CBS-woordvoerder Cor Pierik uit. Dus niet alleen de afzet richting de landbouw, maar ook de afzet richting sportterreinen, natuurterreinen, gemeentes, Prorail en particulieren. De totale afzet richting sec de landbouw bedraagt zo’n 5.700 ton. Het CBS heeft de afzet in 2011 geïndexeerd als 100. Dat 2011 als uitgangsjaar is gekozen, komt doordat in dat jaar het CBS uitgebreid de afzet is gaan bijhouden, uitgesplitst naar werkzame stoffen.

Afzet insecticiden

De afzet van insecticiden is gestegen. In 2011 bedroeg de afzet insecticiden 261 ton, in 2017 287 ton (index van 100 naar 110). Ook het gebruik van kiemremmingsmiddelen is flink gegroeid, van 206 ton naar 386 ton (van 100 naar 187). De afzet van fungiciden groeide van 4.250 ton naar 4.725 ton (indez 100 naar 111). Het gebruik van herbiciden daalde licht van 3.025 ton naar 2.902 ton (100 naar 96).

Gebruik overige gewasbeschermingsmiddelen

Het gebruik van overige gewasbeschermingsmiddelen is sterk afgenomen, van 3.170 naar 2.244 ton (100 naar 71). Hieronder vallen bijvoorbeeld de grondontsmettingsmiddelen zoals metam-natrium, die inmiddels niet meer gebruikt worden (van 1.524 ton in 2011 naar 35 ton in 2017).

Knuivers
Martijn Knuivers freelance redacteur


Beheer