Afzet groene middelen stijgt

16-12-2020 | Laatste update op 15-03 | |
Foto: Peter Roek
Foto: Peter Roek

De afzet van groene middelen stijgt. De afzet in 2019 is toegenomen tot ruim 1.200 ton actieve stof, dit is een groei van 195 ten opzichte van 2018. Dat heeft Nefyto, de brancheorganisatie van gewasbeschermingsmiddelenfabrikanten, bekend gemaakt.

Wel komt de groei puur op het conto van bestrijdingsmiddelen die zijn toegestaan in de biologische landbouw. Daarvan steeg de afzet van ruim 1.000 ton naar net geen 1.200 ton.

Afzet laag-risico stoffen

De afzet van laag-risico stoffen en gewasbeschermingsmiddelen van natuurlijke oorsprong is ten opzichte van 2018 flink ingezakt. De afzet van laag-risico stoffen zakte van zo’n 3.100 kilo in 2018 naar zo’n 650 kilo in 2019 en de afzet van gewasbeschermingsmiddelen van natuurlijke oorsprong van zo’n 210 ton naar zo’n 135 ton, een daling van zo’n 40%. Deze stagnerende afzet heeft echter weinig invloed op het totaal, want op het totaalvolume groene middelen maken de laag-risico stoffen en middelen van natuurlijke oorsprong slechts zo’n 11% uit.

Geen trend

De krimp van de groep middelen van natuurlijke oorsprong is trouwens een jaarinvloed en geen trend. In vergelijk met 10 jaar terug is het gebruik van middelen van natuurlijke oorsprong namelijk met een kwart toegenomen. Nefyto wijt de afzetdip in 2019 van deze middelen aan de droge groeiomstandigheden in 2019.

Beperkt aantal producten

In de groep laag-risico stoffen zit (nog steeds) een zeer beperkt aantal professionele producten, namelijk maar zes. Wordt er door bijvoorbeeld droogte van een laag-risoco product iets minder gebruikt, dan leidt dat gelijk tot relatief grote verschillen tussen de jaren. Er kunnen dan ook geen conclusies getrokken worden aan de krimp van 80% ten opzichte van 2018. In vergelijking met tien jaar geleden blijft sprake van een toename van circa 55%.

Vergroening

De trend is wel dat het middelengebruik vergroent. Groene middelen zijn bezig met een gestage opmars. In de periode 2009-2019 is het gebruik van groene gewasbeschermingsmiddelen met 55% toegenomen. Een goed voorbeeld van vergroening noemt Nefyto de kiemremming van aardappelen. De nieuwe generatie kiemremmers zijn op basis van een stof die van nature in de aardappelschil voorkomt, en karwijolie, groene muntolie en sinaasappelolie.

Niet rechtstreeks te vertalen naar milieubelasting

De mate waarin groene middelen gebruikt worden in kilogrammen actieve stof, is overigens niet rechtstreeks te vertalen naar milieubelasting. De milieubelasting door een actieve stof wordt niet alleen bepaald door de intrinsieke eigenschappen van een stof, maar ook door de wijze van toepassing.

Knuivers
Martijn Knuivers RedacteurBeheer