Afzet kalveren stokt door coronacrisis

10-04-2020 | Laatste update op 06-01 | |
Dozen met kalfsvlees staan gereed voor export. - Foto: Jan Willem Schouten
Dozen met kalfsvlees staan gereed voor export. - Foto: Jan Willem Schouten

De kalfsvleesketen komt in de knel als gevolg van de coronacrisis. Vertraagde afname van kalveren.

Diverse kalverhouders krijgen al te maken met verlate afname van hun dieren omdat de keten door afzetproblemen ‘vol’ loopt. De Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK) vraagt om steunmaatregelen.

Restaurants gesloten

Door de sluiting van horeca als gevolg van de coronamaatregelen stokt de afzet van luxe kalfsvlees. Slachterijen kunnen de luxe delen van het kalf daardoor niet kwijt, waardoor opslagcapaciteit vol dreigt te raken en de slachterijen in liquiditeitsproblemen komen. De Stichting Brancheorganisatie Kalversector roept op om in Europa particuliere opslag mogelijk te maken, om zo de doorstroom op de markt door te laten gaan. De onderhandelingen in Brussel hierover zijn in volle gang.

Hoe langer het duurt, hoe moeilijker het wordt

Minder aanvoer kalveren vanuit het buitenland

Kalfsvlees is een echt ketenproduct. “Nu de afzet vanaf de slachterijen stokt, wordt er ook minder geslacht en kunnen de kalverhouders minder dieren afleveren. Hierdoor is er ook minder ruimte voor het opzetten van nieuwe dieren. Normaal komt de helft van de kalveren in Nederland uit het buitenland. Die aanvoer is afgelopen weken al fors gedaald”, zegt secretaris Henk Bekman van SBK.

Afgelopen weken zijn de kalverprijzen in Nederland enorm gedaald. Voor de kalveren uit de Nederlandse melkveehouderij die aan de kwaliteitseisen voldoen verwacht hij op de korte termijn nog voldoende plaatsingsruimte, maar ook dit hangt af van hoe lang de huidige situatie nog aan houdt. Bekman: “Hoe langer het duurt, hoe moeilijker het wordt.”

Liquiditeitsproblemen kalverhouders

Hoeveel kalverhouders nu te maken hebben met vertraagde afvoer van dieren is niet bekend. Bij jong rosé worden al veel kalveren doorgeschoven, maar dit zal in de volle breedte van de sector toenemen als de situatie aanhoudt. “Ook bij kalverhouders bestaan al liquiditeitsproblemen. De voerkosten gaan door, terwijl er geen inkomsten zijn”, aldus Bekman. Op dit moment zijn er nog geen dierwelzijnsproblemen, maar als de situatie aanhoudt, worden de dieren te groot voor de stallen waar ze in gehouden worden.

Beperkt deel kalf verkocht in supers

Bekman verwacht dat de problemen, zoals in de kalfsvleessector nu, niet in dezelfde mate in andere sectoren spelen. “Kalfsvlees is een luxevleessoort, dat het vooral moet hebben van de afzet naar horeca en grootkeukens. Deze afzet is volledig stilgevallen. Alleen een beperkt deel van het kalf wordt in supermarkten verkocht. Die afzet loopt ook grotendeels door. Het probleem zit echt bij het luxere vlees.” De verkoop van deze delen via supermarkten is geen optie omdat de consument het niet gewend is en er geen vraag naar is in dat kanaal. Deze markt richt zich meer op goedkopere producten.

Kalfsvlees opslaan in vrieshuizen

De inzet van een Europese regeling voor Particuliere Opslag (PO) biedt de mogelijkheid om kalfsvlees op te slaan in vrieshuizen. Deze regeling is voor de kalfssector voor het laatst ingezet tijdens de MKZ-crisis in 2001. “Het grote verschil is dat er toen helemaal geen vleesafzet mogelijk was in verband met grenssluitingen, toen ging het om hele karkassen. Nu gaat het alleen om bepaalde delen van het kalf”, legt Bekman uit.

Het kabinet werkt aan extra steunmaatregelen via een noodfonds voor de land- en tuinbouw. Of hier ook een regeling in zit voor de kalversector is nog niet bekend.

Vermaas
Mariska Vermaas RedacteurBeheer