Doorgaan naar artikel

Afzet mengvoer Nederland verder gedaald

Foto: Bert Jansen

Foto: Bert Jansen

De afzet van mengvoer in Nederland is in 2020 verder gedaald.

De afzet kwam uit op 11,75 miljoen ton tegenover 11,92 miljoen ton in 2019. Dat is een daling van 1,4%. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van brancheorganisatie Nevedi. De grootste daling van de afzet was er in de varkensvoeders. Daar daalde de afzet van 4,33 miljoen ton tot 4,19 miljoen ton (-3,2%). Het aantal varkens daalde met 2,6% in 2020. De grootste daling in dieraantallen was met 3,1% in de vleesvarkens. Dat vertaalde zich in deze deelsector in een krimp van de voerafzet van 4,9%.

Rundvee- en pluimveevoeders

De afzet van rundveevoeders bleef ongeveer gelijk op 4,14 miljoen ton door een ongeveer gelijkblijvende rundveestapel. De hoeveelheid pluimveevoeders daalde licht met 0,6% tot 3,03 miljoen ton, bij 0,5% afname van de pluimveestapel.

Dalende trend mengvoerafzet

De dalende trend is het gevolg van de opkoop van varkensbedrijven door de overheid. De Covid-19 maatregelen hadden nauwelijks invloed op de afzet van mengvoer en enkelvoudige grondstoffen, aldus Nevedi. De afzet van enkelvoudige voeders lag bijna 13% hoger dan in 2019. Er is al enkele jaren een dalende trend van de mengvoerafzet in Nederland te zien. Volgens Nevedi zet die trend zich voort.

Beheer
WP Admin