Afzetorganisatie ZON: te vroeg voor samenwerking

24-02-2020 | |
Logo: ZON
Logo: ZON

De Koninklijke Coöperatieve Telersvereniging Zuidoost-Nederland (ZON) kan pas samenwerking zoeken als de eigen toekomstvisie klaar is. Dat stelt Peter van Bree, vice-voorzitter van de afzetorganisatie voor groente en fruit, in het ledenblad ZON Magazine.

Commerciële samenwerking is in de toekomst interessant. “Maar we zullen eerst intern meer duidelijkheid moeten hebben voordat we kijken hoe en met welke partijen we kunnen samenwerken.”

Geen eenduidige richting

ZON heeft vorig jaar in een klankbordgroep over de commerciële toekomst nagedacht, maar nog geen definitieve koers uitgezet. Van Bree: “Het is in de klankbordgroep moeilijk gebleken om met zoveel verschillende telers tot een eenduidige richting te komen waarmee wij de directie houvast kunnen bieden.”

Werkgroep voor ontwikkeling klokverkoop

Twee werkgroepen gaan een strategie uitdenken over de klokverkoop en accountverkoop. De werkgroep Klokverkoop 2025 gaat kijken hoe de klokverkoop de komende jaren moet ontwikkelen. Die zal kijken naar het kloksysteem, ontwikkelingen in het assortiment en het volume.

In de toekomst is samenwerking met andere partijen waarschijnlijk, stelt ook directeur Michiel F. van Ginkel. Hij ziet vooral kansen in de regio om het regionale tuinbouwgebied tot het aantrekkelijkste van Nederland te maken.

Zon verlaagt contributie voor leden

ZON heeft voor leden de contributie verlaagd van € 1.250 naar € 750. De verlaging moet het aantrekkelijker maken voor kleinere teeltbedrijven en contractbedrijven om lid te worden. Ook financiert ZON vanaf dit jaar de ledenbijdrage voor certificeringssysteem GlobalGap.

Verheul
Jeroen Verheul Redacteur


Beheer