Agractie stelt actie boerderijprijzen uit vanwege corona

Afbeelding: poster Agractie
Afbeelding: poster Agractie

Vanwege de ontwikkelingen met het coronavirus stelt Agractie de geplande actiedag op 21 maart uit.

De ’actie Boerderijprijzen’, die Agractie heeft gepland voor 21 maart, gaat niet door. De organisatie laat vrijdag weten de verantwoordelijkheid te willen nemen voor vrijwilligers en bezoekers van de actie en daarom de actiedag uit te stellen tot september dit jaar.

Gevolgen coronavirus

Tegelijk ziet Agractie dat boeren ook de gevolgen van het coronavirus merken, door moeilijke afzet en dalende prijzen van producten. Agractie wil zich inzetten voor deze boeren en vraagt ondernemers die hinder ondervinden om zich te melden. In hun persbericht schrijft Agractie: ‘Komende week zullen we ons sterk maken voor compensatie hiervan tijdens een geplande bespreking bij het ministerie van LNV. Ook hebben wij de diverse afnemende partijen benaderd om hierin stappen te zetten, en de prognoses helder te krijgen’.

Compensatie

Agractie trekt de parallel met grote bedrijven die compensatie aanvragen vanwege het virus en de andere ondersteunende maatregelen die de overheid heeft aangekondigd voor het bedrijfsleven. Agractie Nederland is van mening dat de boeren, ‘als primaire voedselvoorzieners van Nederland, hiervoor met voorrang in aanmerking dienen te komen gezien hun positie’.

van Rooijen
Lydia van Rooijen Redacteur


Beheer