Doorgaan naar artikel

Agractie stelt ‘stikstof-ultimatum’

Foto: Henk Riswick

Foto: Henk Riswick

Agractie stelt het ministerie van landbouw een stikstof-ultimatum.

De boerenorganisatie wil een oplossing voor de knelgevallen rondom het stikstofprobleem, een nieuw systeem voor de registratie van stikstofdepositie en goede randvoorwaarden voor boeren bij extern salderen. Agractie zegt anders per uiterlijk 15 januari de overleggen met het ministerie te staken. Maandagmiddag publiceerde Agractie de plannen die het op deze drie punten aandraagt. De brief is gericht aan Carola Schouten, als minister van landbouw.

NAJK, Federatie vleesveestamboeken, Netwerk Grondig en Nederlandse Vakbond Pluimveehouders onderschrijven dat de punten genoemd in de brief met de hoogste urgentie geregeld moeten zijn, voordat afspraken kunnen worden gemaakt over reducerende maatregelen. Iedere partij verbindt hieraan zijn eigen conclusies, aldus Agractie.

Oproep tot burgerlijke ongehoorzaamheid

Ook staat in het statement dat de belangenbehartiger zijn achterban ‘negatief zullen adviseren over de uitvoering van eventuele opgelegde maatregelen’, oftewel: Agractie wil oproepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid onder boeren. ‘U zult begrijpen dat de emoties onder boeren die hiermee gepaard gaan erg groot zijn’.

Zo’n 6.000 bedrijven

Knelgevallen in het stikstofprobleem zijn onder andere bedrijven die voorheen onder het PAS een melding hadden gedaan, maar nu zonder vergunning zitten. Ook andere bedrijven die wel een NB-vergunning zouden moeten hebben, maar die niet hebben omdat dit eerder niet nodig was, verdienen een oplossing, vinden de boerenclubs. Ze schatten in dat het in totaal om zo’n 6.000 bedrijven gaat.

Extern salderen

Wat het extern salderen betreft, wil Agractie uniformiteit, oftewel dat alle provincies dezelfde werkwijze hanteren. Bij sommige provincies is extern salderen namelijk al een optie, bij anderen niet. Bovendien willen de verenigingen dat een onafhankelijke, commissie de aanvragen gaat beoordelen op noodzakelijkheid en wenselijkheid.

Ander registratiesysteem

Ook moet er een ander registratiesysteem komen. Hierover hebben vertegenwoordigers van een grote groep belangenbehartigers, waarin behalve de bovengenoemden ook LTO en boeren van een actiegroep uit Noord-Holland, eerder een plan opgesteld. In dat plan wordt onder andere een scheiding van NH3 en NOx in de registratie.

Lees meer over

Snel delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin