Agractie wil gezamenlijke actie tegen stikstofbeleid

10-06 | |
Boerenprotest op het Malieveld, 1 oktober 2019.  Boeren gaan woensdag 22 juni actievoeren in Den Haag als protest tegen de kabinetsaanpak van het stikstofprobleem. - Foto: Roel Dijkstra
Boerenprotest op het Malieveld, 1 oktober 2019. Boeren gaan woensdag 22 juni actievoeren in Den Haag als protest tegen de kabinetsaanpak van het stikstofprobleem. - Foto: Roel Dijkstra

Agractie Nederland roept haar mede-belangenbehartigers en koepelorganisaties uit de verwerkende en toeleverende industrie op om mee te doen aan een gezamenlijke actie tegen het stikstofbeleid dat vrijdagmiddag 10 juni gepubliceerd wordt.

Al eerder bleek dat verschillende boerenorganisaties de plannen, waar naar verwachting grote reductiepercentages op het gebied van stikstof ten doel gesteld worden, onrealistisch vinden en vrezen voor het ‘leegvegen’ van het platteland. Nog voordat de plannen publiek zijn, verzet de actiegroep zich al tegen het beleid.

Tegen het stikstofbeleid moeten zowel boeren als de bedrijven om hen heen in verzet komen, vindt Agractie. De organisatie vraagt onder meer LTO Nederland, Nederlandse Melkveehouders Vakbond, Producenten Organisatie Varkenshouderij, Nederlandse Akkerbouw Vakbond, NAJK, Farmers Defence Force en alle anderen aan te sluiten en samen één streep te trekken en met één geluid massaal naar Den Haag te gaan.

NAJK: Nederland richt je niet van bovenaf in

NAJK, de organisatie voor jonge boeren, heeft donderdagmiddag ook al haar zorgen geuit over de mogelijke inhoud van de nog te verschijnen Kamerbrieven. In een brief zet NAJK aan stikstofminister Van der Wal en de Kamerleden van coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie de zorgen uiteen, onder andere over de ‘van bovenaf bepaalde zonering’: “Nederland is geen kleurplaat”, vinden de jonge boeren. “Nederland richt je niet van bovenaf in. Ons land is groot geworden door ‘polderprocessen’ van onderop die draagvlak genieten. Gebieden moeten beleidsruimte en financiële steun genieten van de Rijksoverheid om zelf met een aanpak te komen. Voor NAJK betekent dit zonder meer ruim baan voor innovatie.”

Er wordt niet geluisterd

Wat voorman Bart Kemp van Agractie betreft, deugen de gestelde doelen niet, ze moeten dan ook van tafel. In het persbericht vraagt Agractie zich af: ‘Snapt Den Haag dan echt niet dat doelen waarvoor je boeren moet opofferen en gebieden leeg moet vegen, dat deze doelen niet deugen?’ Daarbij tekent Kemp aan dat boeren ‘talloze oplossingen’ hebben aangedragen. “Maar er wordt niet geluisterd! Er wordt niets mee gedaan!”, aldus de voorman. Een ander kritiekpunt van de actiegroep dat er nog altijd geen zicht is op snelle legalisatie voor PAS-melders, boerenbedrijven voor de rechter komen omdat milieuorganisaties hun vergunning aanvechten en er ook nog altijd onzekerheid is over derogatie.

van Rooijen


Beheer