Agractie wil samenwerking belangenbehartigers

Bart Kemp is schapenhouder en voorzitter van boerenbelangenbehartiger Agractie. Hij benadrukt dat het in samenwerkingen moet draaien om de inhoud. - Foto: Koos Groenewold
Bart Kemp is schapenhouder en voorzitter van boerenbelangenbehartiger Agractie. Hij benadrukt dat het in samenwerkingen moet draaien om de inhoud. - Foto: Koos Groenewold

Agractie staat open voor een hernieuwde samenwerking met andere belangenbehartigers, zoals de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV).

De actiegroep gaat in op een uitnodiging van NMV om samen opnieuw in overleg te gaan om te bespreken hoe de verschillende sectorpartijen elkaar het beste kunnen versterken. ‘Agractie staat positief tegenover samenwerking op basis van respect en vertrouwen’, schrijft de club. Ook een andere partij zou eenzelfde verzoek hebben neergelegd.

Samenwerken met ketenpartijen

Agractie heeft een paar weken geleden ook gesproken met AgriNL, het collectief van agri-bedrijven en LTO Nederland dat vorige week volop in het nieuws was. Ook Agractie zegt geschrokken te zijn van de plannen van AgriNL, die veel stof deden opwaaien. Ook samenwerking met ketenpartijen is wat Agractie betreft noodzakelijk om ‘niet overgeleverd te zijn aan willekeurige politiek die de agrarische sector zonder kennis van zaken opoffert’.

Krachten bundelen voor collectieve boerenbelang

Veel meer dan het bericht dat woensdagavond 20 oktober rond ging, wil voorzitter Bart Kemp vooralsnog niet kwijt. Wel benadrukt hij dat het in samenwerkingen moet draaien om de inhoud en de betrokken partijen hun eigen krachten moeten kunnen inzetten voor het collectieve boerenbelang.

Agractie was samen met 12 andere boerenbelangenbehartigers in 2019 en 2020 lid van het Landbouw Collectief. Die samenwerking eindigde omdat de clubs het niet eens konden worden over de manier van communiceren. LTO Nederland was toen de eerste die niet langer wilde dat er namens het Landbouw Collectief persberichten verstuurd werden. Sinds die tijd is er een blijvende vraag uit achterbannen van verschillende boerenclubs om opnieuw een samenwerking te vormen. Onder andere Farmers Defence Force (FDF) ziet het wel zitten. Ook de gewezen voorzitter van het vorige Collectief, Aalt Dijkhuizen, vindt dat het samenwerkingsverband een nieuwe kans verdient.

van RooijenBeheer