Agrarische dataplatforms gaan samenwerken

14-11-2019 | Laatste update op 02-03 | |

Het Duitse Agrirouter en het Nederlandse JoinData gaan samenwerken om agrarische data uit te wisselen.

Het moet leiden tot een uitwisseling van data tussen machines en agrarische software van verschillende bedrijven en ontwikkelaars. De samenwerking is bezegeld op de Agritechnica in Hannover.

De deal moet de ontwikkeling van een internationaal werkend systeem voor gebruik van data stimuleren. Grensoverschrijdend en voor de hele agrarische keten. Beide spelers benadrukken dat de samenwerking niet exclusief is, ze staan open voor uitwisseling van gegevens.

Lees verder onder de tweet

Ontstaan vanuit zuivelsector, uitgebreid naar akkerbouw

Datarouter is een Duits platform voor datauitwisseling dat wordt gebruikt door een groot aantal Duitse fabrikanten van landbouwmachines en trekkers. Joindata is een Nederlands platform voor het uitwisselen van agrarische gegevens. Het is een coöperatieve (non-profit) organisatie voor het mogelijk maken van datadistributie in de food- en agrisector. Agrarische ondernemers, dataleveranciers en bouwers van applicaties worden via het platform bij elkaar gebracht.

JoinData is ontstaan vanuit de zuivelsector en inmiddels uitgebreid naar de akkerbouwsector. Betrokken partijen zijn onder meer LTO, EDI-Circle, Cosun, Avebe en Rabobank.

JoinData werkt ook samen met Nedap

Eind augustus kondigde JoinData een samenwerking aan met de Nederlandse software ontwikkelaar Nedap voor het uitwisselen van gegevens over melkvee en varkens.

Esselink
Wim Esselink Voormalig redacteur
Meer over


Beheer