Agrarische grond in trek als locatie zonnepark

Foto: ANP
Foto: ANP

Agrarische grond is nog altijd in trek als locatie voor een zonnepark. Grondeigenaren moeten nog wel wat ordes nemen en geduld hebben voor alles rond is.

De laatste jaren is het aantal zonneparken rap gestegen en zijn er tientallen in ontwikkeling. Volgens het Kadaster ligt 63% van de oppervlakte van zonneparken op agrarische grond. Het overige deel ligt op bijvoorbeeld voormalige vuilstortplaatsen of bedrijventerreinen. De jaarlijkse vergoeding aan een grondeigenaar voor het uitbaten van een zonnepark ligt op gemiddeld € 3.300 per hectare. Dit is berekend door het Kadaster op basis van akten-onderzoek van opstal- en erfpachtconstructies voor zonneparken. De prijsverschillen per contract zijn groot; van enkele honderden euro’s per hectare per jaar tot boven de € 5.000 per hectare per jaar.

Rechtszaken

Boeren hebben liever niet dat de grond van hun collega’s vol liggen met zonnepanelen en veel buurtbewoners zijn het daarmee eens. Een groot vlak met donkere glanzende platen wordt door velen niet als mooi bestempeld. Het heeft al tot heel wat rechtszaken geleid, groepen buurtbewoners gaan zelfs tot de Raad van State om zonneparken tegen te houden.

Bij Leo Senden heeft het zo’n 4 jaar geduurd voor hij zijn zonnepark in Kerkrade rond had, maar de inmiddels gestopte boer is te spreken over de gang van zaken. Vorige week werd de laatste hand gelegd en is het park eindelijk operationeel. Het gaat om een veld van 14 hectare en 36.000 panelen, in Kerkrade op zijn eigen grond en dat van twee andere boeren. Op die locatie stonden eerst windmolens, maar voor moderne standaarden waren ze te laag en werden ze afgebroken, na tien jaar SDE.

Lees ook Opzetten zonnepark kwestie van lange adem op Boerderij.nl

Vergunningsaanvraag is lang proces

Verreweg het langste proces is de aanvraag voor de vergunning, ervaart boer Senden. Maar hij is niet ontevreden over hoe het is verlopen: “De gemeente werkte mee en buurtbewoners zijn we tegemoetgekomen. Die hebben immers ook al tien jaar tegen die windmolens aan moeten kijken, dus worden nu ook zonnepanelen op die elf woningen geïnstalleerd. Het zonnepark zelf krijgt een groenstrook en een bloemenrand.”

Er zijn zonneparken zoals die van boer Senden, maar er zijn er ook die nog net een slagje groter zijn: het grootste zonnepark van het land ligt in Groningen en telt een slordige 120 hectare, waar meer dan 300.000 panelen op liggen. Senden heeft nu een contract voor 15 jaar met de ontwikkelaar. “Dat kan daarna nog twee keer met 5 jaar verlengd worden. En daarna zien we het wel weer. In principe kan de installatie er gewoon af en dan kunnen er weer aardappels op verbouwd worden, wat mij betreft.”

van Rooijen

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.