Doorgaan naar artikel

Agrarische vakbonden: stop stikstofwet

Foto: Herbert Wiggerman

Foto: Herbert Wiggerman

De Nederlandse Melkveehoudersvakbond (NMV), de Pluimveehoudersvakbond (NVP) en de Producentenorganisatie Varkenhouderij (POV) roepen de Eerste Kamer in een brandbrief op tegen de stikstofwet te stemmen.

De wet, die in december door de Tweede Kamer werd aangenomen, ondermijnt volgens de partijen de toekomst van de duizenden boerenbedrijven, omdat deze geen oplossing biedt voor de natuur, het legaliseren van de PAS-melders en voor de woningbouw.

Kritisch over onderbouwing

De belangenorganisaties zijn kritisch over de onderbouwing van de Kritische Depositie Waarden, de onnauwkeurigheid van rekeninstrument Aerius en de onduidelijke effecten van maatregelen op de natuur. “Het eindadvies van de commissie Hordijk en recente gerechtelijke uitspraken laten zien dat de onderbouwing van het stikstofbeleid tekortschiet. De basis voor het beleid brokkelt steeds verder af, evenals het draagvlak”, vinden de vakbonden.

FDF en LTO

Farmers Defence Force (FDF) riep de Eerste Kamer eerder ook op om de stikstofwet tegen te houden. LTO Nederland vroeg de Eerste Kamer de stikstofreductie van 50% in 2035 uit de wet te halen, omdat dit volgens LTO niet reëel is. Een ambitie van 26% reductie in 2030 is volgens LTO al ambitieus, gezien de grote investeringen die boeren hiervoor moeten doen.

Eerste Kamer kan wetsvoorstel niet wijzigen

De Eerste Kamer kan – anders dan de Tweede Kamer – een wetsvoorstel echter niet wijzigingen, maar alleen maar goed- of afkeuren. Voor een wijziging zijn een nieuwe wetswijziging of een toezegging van de minister nodig.

Controversieel verklaren

Of de Eerste Kamer de stikstofwet zou behandelen nu het kabinet demissionair is, was even spannend. Een aantal partijen wilde het onderwerp controversieel verklaren, maar daarvoor was begin deze maand geen meerderheid. Even leek het erop dat er deze week opnieuw een poging zou worden gedaan om het onderwerp controversieel te verklaren, maar uiteindelijk heeft de Senaat toch besloten de behandeling door te zetten.

Debat op 2 maart

De Eerste Kamerleden houden eerst een schriftelijke vragenronde, waarna op 2 maart een debat volgt.

Beheer
WP Admin