Doorgaan naar artikel

Agri Duurzaamheidsdag is vooral kennis opdoen

Foto: Jan Willem Schouten

Foto: Jan Willem Schouten

Duurzame investeringen zijn mooi, maar er zit ook een financiële kant aan. Tal van onderwerpen rond duurzaamheid kwamen aan de orde tijdens de Agri Duurzaamheidsdag, waar met 22 sessies veel gelegenheid was om kennis op te doen.

Investeren in duurzame ontwikkelingen kan alleen met voldoende geld. Dat zei Hans Scholte, bedrijfsadviseur bij Flynth, tijdens een sessie op de Agri Duurzaamheidsdag die dinsdag 3 maart in Veenendaal werd gehouden. Voor hem is duurzaam ondernemen alleen mogelijk als je de middelen hebt. “Je moet wel geld verdienen om het te kunnen doen. Als je rood staat, kun je niet groen doen.”

Als je rood staat, kun je niet groen doen

Investeren in duurzame ontwikkelingen is volgens Scholte heel persoonlijk. “Kies vooral wat bij je past en laat je niet verleiden tot grote stappen die misschien bij de buurman passen.” Maar als rode draad in zijn verhaal bleef hij erop hameren dat de bedrijfsresultaten de investeringen wel mogelijk moeten maken.

Hans Scholte, bedrijfsadviseur bij Flynth - Foto: Jan Willem Schouten
Hans Scholte, bedrijfsadviseur bij Flynth - Foto: Jan Willem Schouten

Duurzaamheid is vast element in de agrarische sector

Scholte sprak tijdens één van de maar liefst 22 sessies op de Agri Duurzaamheidsdag, die door 200 mensen werd bezocht. Er werden verschillende onderwerpen besproken die allen een link met duurzaamheid hebben. Duurzaamheid lijkt een vast element geworden te zijn in de agrarische sector.

Of veranderingen binnen het GLB zullen bijdragen aan duurzame investeringen, zal moeten worden afgewacht. In ieder geval gaat het GLB een andere richting op volgens Aard Mulders, senior beleidsmedewerker van LNV. Mulders coördineert de zaken rondom het nieuwe GLB. “Er gaan meer eisen gesteld worden aan boeren”, aldus Mulders. “Het gaat meer in de richting van doelgerichte betalingen in plaats van inkomenssteun. In 2023 zal het eerste deel ingevoerd worden waarbij er tot 2028 tijd is alles door te zetten.”

Praktijkverhalen rondom duurzaamheid delen

Meer dan een netwerkdag, leek de duurzaamheidsdag een bijeenkomst om kennis op te doen. Praktijkverhalen werden gedeeld tijdens zogenoemde ‘strobaalsessies’, waar de luisteraars daadwerkelijk op strobalen moesten plaatsnemen. Zo vertelde varkenshouder Wim van Vulpen hoe hij zijn dieren houdt en daarbij rekening weet te houden met het milieu. In zijn geval betekent dat geen gebruik van antibiotica.

Praktijkverhalen werden gedeeld tijdens zogenoemde ‘strobaalsessies’ - Foto: Jan Willem Schouten
Praktijkverhalen werden gedeeld tijdens zogenoemde ‘strobaalsessies’ - Foto: Jan Willem Schouten

Vleeskuikenhouder Jan Kuijpers van het Nieuw Gemengd Bedrijf deed zijn verhaal over het duurzaam produceren in combinatie met het opschalen van het bedrijf. Daarnaast is Kuijpers bezig de keten zoveel mogelijk te sluiten. Uiteindelijk is het de bedoeling om zelfs de vleesverwerking binnen de poorten van het bedrijf te halen, zodat het eindproduct het erf gaat verlaten. In ieder geval is de bedrijfsaanpak van Kuijpers in goede aarde gevallen bij de jury van de Agrarisch Ondernemer van het Jaar 2020, het Nieuw Gemengd Bedrijf hoort bij de laatste vijf genomineerden. De prijs wordt op 26 maart uitgereikt.

Windparken op boerengrond

Rolf Koster, directeur van Prowind, deed in een andere sessie uit de doeken hoe zijn bedrijf windparken weet te realiseren op boerengrond, en op die manier een bijdrage levert aan verduurzaming. Dat doet Prowind veelal in samenwerking met boeren en omwonenden, om op die manier het draagvlak te vergroten.

Jan Willem Erisman, CEO van het Louis Bolk Instituut, benadrukte in zijn lezing dat ook in een tijd waarin stikstofemissie en -depositie het boeren lastiger lijkt te maken, er nog voldoende ruimte en mogelijkheden zijn om tot een toekomstig bestendige kringlooplandbouw te komen. Als er tenminste voldoende ingespeeld wordt op de mogelijkheden die er wel zijn. Dat levert volgens Erisman uiteindelijke een goede balans op tussen het boeren en de natuur.

Beheer
WP Admin