Agrifirm: intern salderen volstaat voor Nb-vergunning

Voor de meeste melkveehouders die een PAS-melding hebben gedaan, volstaat intern salderen om de Nb-vergunning dekkend te krijgen, ook bij uitbreiding van het bedrijf. Bedrijven met een Nb-vergunning kunnen door intern salderen veelal nog meer dan verdubbelen. Dat stelde Lambert Polinder, omgevingsjurist en teamleider bij Agrifirm-Exlan.

Onder de beleidsregels die Minister Schouten 4 december publiceerde en die de provincies naar verwachting komende week ook vaststellen, wordt intern salderen weer mogelijk. Daarbij kunnen melkveehouders de ammoniakruimte die vrijvalt bij overschakeling op een emissiearm systeem volledig invullen met extra dieren.

Dat biedt de meeste melkveehouders meer dan voldoende ruimte voor omzetting van een Nb-melding in een Nb-vergunning, aldus Polinder op een voorlichtingsbijeenkomst van Agrifirm (woensdagavond 4 december) in Assen.

Maximale emissiewaarde ammoniakuitstoot rundvee

Polinder verwacht dat deze mogelijkheid niet lang blijft bestaan. Hij schat in dat de overheid een maximale emissiewaarde voor de ammoniakuitstoot van rundvee afkondigt. “In de varkens- en pluimveehouderij geldt al zo’n drempelwaarde. Ook als je een systeem met meer uitstoot hebt, wordt als uitgangssituatie gerekend met die lagere drempelwaarde, waardoor er bij omschakeling minder ruimte vrijvalt voor uitbreiding.”

Polinder adviseert melkveehouders dan ook niet lijdzaam af te wachten op een coulance- of legaliseringsregeling rondom de PAS-meldingen. “Trek je eigen plan, wachten op de overheid heeft weinig nut, leert de gang van zaken rondom de fosfaatrechten.”

Vrijstelling vervalt

Bedrijven die meer dan 0,05 mol maar minder dan 1 mol depositie op een Natura2000-gebied veroorzaken, konden onder het PAS volstaan met een melding. Ze hoefden dan geen Nb-vergunning aan te vragen. Met het afschieten van het PAS door de Raad van State vervalt die vrijstelling.

Bij een aanvraag om een Nb-vergunning vallen ze vooralsnog terug op een eventueel voorgaande vergunde Nb-vergunning als basis, of op de veebezetting van 1994. Dat is veelal minder dan nu aanwezig.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.