Agrifirm rolt verantwoorde inkoop uit buiten thuismarkt

27-05-2021 | |
Agrifirm merkt op dat het verwacht dat de hoeveelheid beschikbare reststromen voor diervoer zal afnemen, doordat steeds meer reststromen ook direct te gebruiken zijn voor humane consumptie. Foto: Marten Sandburg Fotografie
Agrifirm merkt op dat het verwacht dat de hoeveelheid beschikbare reststromen voor diervoer zal afnemen, doordat steeds meer reststromen ook direct te gebruiken zijn voor humane consumptie. Foto: Marten Sandburg Fotografie

Agrifirm kocht in 2020 bijna 70% van haar grondstoffen verantwoord in.

Vorig jaar is de onderneming gestart met het uitrollen van een verantwoord inkoopbeleid over de gehele onderneming. Het verantwoord inkoopbeleid gold eerst alleen voor de activiteiten in Noordwest-Europa, waar de grootste hoeveelheid grondstoffen wordt verwerkt tot mengvoer. Dat staat in het CSR-rapport van Agrifirm over 2020. CSR staat voor Corporate Social Responsibility. Het doel is dat in 2021 alle belangrijke grondstoffen zijn opgenomen in het verantwoord inkoopbeleid. Het gaat hierbij om de tien grootste macro-grondstoffen die gezamenlijk meer dan 90% van het totale inkoopvolume vormen.

Druk op de voerindustrie

Agrifirm ziet dat de afgelopen tijd de druk op de voerindustrie is toegenomen om de omzetting van natuurlijke ecosystemen op landbouwgrond te stoppen. Het bedrijf is bezig om met zijn leveranciers te onderzoeken hoe soja in de fysieke keten gegarandeerd conversie-vrij kan worden. Dit jaar worden de eerste pilots met ontbossings- en conversievrije soja in de fysieke keten uitgerold.

In 2020 kocht Agrifirm alle soja in volgens de Fefac Soy Sourcing Guidelines, door middel van RTRS-certificaten en SFAP non-conversie certificaten. Dit betekent dat duurzaamheidscertificaten worden gekocht om de ingekochte volumes soja af te dekken. Dat betekent dat de fysieke soja niet per definitie ontbossings- of conversievrij is.

Minder concurrentie met humane voeding

In het rapport merkt het bedrijf op dat het verwacht dat de hoeveelheid beschikbare reststromen voor diervoer zal afnemen, doordat steeds meer reststromen ook direct te gebruiken zijn voor humane consumptie. Tegelijkertijd kunnen sommige reststromen die nu worden vergist of verbrand ook voor dierlijke voerproductie worden gebruikt. Agrifirm doet daar onderzoek naar. Het wil toewerken naar voeringredi├źnten die minder concurreren met humane voeding.

Responsible Solutions

In 2020 heeft het bedrijf het duurzaamheidsbeleid herzien. Een nieuwe pijler gaat over Responsible Solutions. Dat zijn producten en diensten die een significante bijdrage leveren aan zeven duurzaamheidsdoelen (verbeterde voederconversie, lager watergebruik, minder broeikasgassen, beter inkomen voor de boer, transparante ketenconcepten, minder antibiotica en duurzame gewasbeschermingsmiddelen). De marge uit omzet uit Responsible Solutions moet in 2024 minimaal 15% bedragen.

Prijsinformatie over (grondstoffen van) veevoer vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

KloostermanBeheer