Agrifirm: winstdaling en minder geld naar leden

Agrifirm maakte in 2019 fors minder winst en keert minder geld uit aan haar leden. De omzet daalde met € 29 miljoen. Dat blijkt uit de jaarresultaten die het bedrijf vrijdag publiceerde.

Het nettoresultaat bedroeg € 17,2 miljoen, tegenover € 44 miljoen een jaar eerder. Dat is een daling van bijna 70%. Aan de leden wordt € 16 miljoen uitgekeerd, het laagste bedrag in jaren. Over 2018 ging er nog een recordbedrag van € 28 miljoen naar de leden. De omzet daalde naar € 2,06 miljard.

Volgens Agrifirm kwam de daling van het resultaat door grote druk op de Nederlandse markt, het wegvallen van enkele grote klanten in Brazilië en de Afrikaanse varkenspest in China. De coöperatie noemt 2019 dan ook een uitdagend jaar.

Afzet mengvoeders in Nederland nagenoeg gelijk aan 2018

In Nederland daalde de omzet uit voeders met 7,6% tot € 790.739. In totaal werd door het bedrijf 3,6 miljoen ton aan mengvoeders afgezet. Dat is ongeveer gelijk aan 2018. De afzet van co-producten en van premixen & concentraten daalde wel met respectievelijk 12% en 22,6%. ‘De concurrentie in de varkens- en pluimveesector nam toe, wat ook een verdere druk legde op onze prijzen en marges’, zo staat in het jaarrapport. Ook had het bedrijf te maken met achterblijvende volumes als gevolg van de sanering in de varkenssector.

Fors lagere omzet in China

De omzet in China daalde van ruim € 90.000 naar iets meer dan € 56.400. Door het uitbreken van de Afrikaanse varkenspest daar moest een groot deel van de klanten van Agrifirm het bedrijf tijdelijk sluiten. Dat heeft significante gevolgen gehad voor onze afzet en omzet in China, zo is te lezen in het jaarverslag.

Vorig jaar ging Agrifirm in China een joint venture aan met Land O’Lakes, de grootste Amerikaanse coöperatie in veevoer voor de melkveehouderij. De samenwerking biedt voor de coöperatie een basis om ook de melkveemarkt in China te bedienen. Ook werd het Belgische mengvoerbedrijf Quartes overgenomen. “Dankzij recente overnames kunnen we met een breder portfolio onze klantgerichtheid verder versterken en beter inspelen op de mondiale veranderingen,” aldus CEO Dick Hordijk.

Afzet in plantaardige sector

De afzet in de plantaardige sector daalde van 683.000 ton naar 623.000 ton. Dat kwam vooral doordat er minder kunstmest werd verkocht. De afzet van gewasbeschermingsmiddelen steeg van € 109,6 miljoen naar € 115,4 miljoen. Agrifirm noemt dit een positieve ontwikkeling die behaald is met de verminderde toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.