AgriNL: Nieuwe vorm van landinrichting nodig

Tjibbe Joustra is voorzitter van AgriNL. - Foto: Roel Dijkstra
Tjibbe Joustra is voorzitter van AgriNL. - Foto: Roel Dijkstra

Het landbouwministerie heeft meer instrumenten nodig om beleid te kunnen uitvoeren. Voorzitter Tjibbe Joustra van AgriNL vindt dat het goed zou zijn om de overheid een landinrichtingsinstrument te geven, dat lijkt op de Dienst Landelijk Gebied, die eerder is opgeheven.

In een interview met weekblad Boerderij zegt Joustra het een heel goede gedachte zou vinden als de Dienst Landelijk Gebied in een beperkte vorm zou worden opgetuigd. Die kan gebruikt worden om oplossingen te creëren in de stikstofcrisis. “We vergeten vaak dat 3% van de boeren er per jaar mee ophoudt. Als ik hoor dat er grond nodig is voor woningbouw, dan denk ik: daar moeten toch mogelijkheden zijn om te komen tot herstructurering? We moeten toch garanties kunnen bieden aan degenen die doorgaan en mogelijkheden bieden aan degenen die willen stoppen?”

‘Ministerie liet steken vallen’

Joustra, die in de jaren 80 en 90 veertien jaar de hoogste ambtelijk baas van het ministerie van landbouw was, zegt dat het ministerie in de stikstofcrisis op verschillende momenten steken heeft laten vallen. Toen de Natura 2000-gebieden zijn aangewezen hebben de toenmalige bewindslieden (achtereenvolgens Van Aartsen, Apotheker, Faber en Brinkhorst) zich niet gerealiseerd wat de betekenis van die aanwijzing was, zegt Joustra. “De consequenties van wat er toen gebeurde zijn niet onder ogen gezien.”

Sector overvallen

In de periode voor de rechterlijke uitspraak in 2019 heeft het ministerie zich volgens hem onvoldoende voorbereid op de mogelijkheid dat de rechter het bestaande stikstofbeleid zou onderuithalen. “Bij de stikstofaanpak heb ik weinig gemerkt van voorbereidingshandelingen om veranderingen op te vangen. De sector werd overvallen door iets wat in ieder geval niet nodig was geweest. Er waren al een hele tijd signalen dat rechters grote problemen hadden met de systematiek en de toepassing ervan.”

Wat het ministerie daarbij mede parten heeft gespeeld, is dat het departement in 2010 werd ondergeschoven bij het ministerie van Economische Zaken en na zeven jaar weer werd opgericht. In de tussentijd is veel kennis en geheugen verloren gegaan, zegt hij. Volgens hem wordt dat door de buitenwereld onderschat. “En daardoor kwam die stikstofcrisis uiteindelijk als een verrassing over de sector.”

Je moet ze de garantie geven dat ze tien, vijftien, twintig jaar verder kunnen met het bedrijf

Perspectief

Als voorzitter van AgriNL zegt hij dat het nu nodig is de landbouw een duidelijk perspectief te geven. “Als we telkenmale mensen overvallen met nieuwe maatregelen slaat de onzekerheid toe. Ik ken de landbouw als een zeer innovatieve sector, een sector die verandert als dat nodig is. Maar je moet mensen wel een bestaansgrondslag geven. Je moet ze de garantie geven dat ze tien, vijftien, twintig jaar verder kunnen met het bedrijf.”

Braakman
Jan Braakman Redacteur
Meer overBeheer