Agristo-contractprijs stijgt voor langere bewaring

De Belgisch-Nederlandse aardappelverwerker Agristo zet in op stabilisatie van de contractprijzen voor oogst 2020.

Af land blijven de vaste prijscontracten gelijk met die van vorig jaar. Vorig jaar werd eerder gestart vanwege de schaarste. Komende oogst wordt weer normaal gestart in de derde week van juli. Voor de korte bewaring (periode november – december) zijn de prijzen iets naar beneden bijgesteld. Contractprijzen voor de lange bewaring zijn wat hoger dan vorig jaar; van € 2,50 per ton in februari tot € 5 per ton aan het eind van het seizoen. Deze verhoging geldt voor alle rassen.

Fontane en Challenger

Fontane en Challenger zijn de belangrijkste rassen voor Agristo. Nieuw opgenomen in de vaste prijscontracten zijn Lady Anna en Markies. Lady Anna wordt aan het begin van het bewaarseizoen gecontracteerd en verwerkt. Terwijl Markies die positie overneemt later in het seizoen, want deze passen niet meer in het diepvriesfrites-segment van Agristo.

We bieden onze Belgische, Franse en Nederlandse telers hetzelfde soort tonnencontracten aan

In leveringsweek 13 wordt voor Fontane € 160 per ton betaald. Voor Innovator wordt € 180 per ton in dezelfde week betaald. Voor Lady Anna/Markies wordt in week 13 € 175 per ton geboden. “We houden van eenvoudig en duidelijkheid”, zegt Steven De Cuyper, agro-directeur van Agristo. “We bieden onze Belgische, Franse en Nederlandse telers hetzelfde soort tonnencontracten aan. Telers moeten daar wel voldoende hectares onder hebben liggen. We rekenen met maximaal 40 ton per hectare.”

Agristo biedt een vrij eenvoudig contract aan voor 35 millimeter opwaarts. Aardappelen moeten aan minimale kwaliteitseisen voldoen van een minimaal onderwatergewicht van 360 gram en 60% grof. Er wordt niet gewerkt met kortingen en premies.

Pootgoedprijzen

De pootgoedprijzen gaan dit jaar iets omlaag. Voor Fontane en Innovator wordt voor oogst 2020 € 490 per ton gevraagd. Overtonnen zijn in principe vrij, maar Agristo wenst deze graag mee te ontvangen. Daarvoor wordt een dagprijs afgesproken.

Wat betreft De Cuyper is het wegvallen van de toelating van chloorprofam een onderdeel van de markt. “Stel dat er niks was veranderd in de wetgeving, was de contractprijs dan gelijk gebleven?”, vraagt De Cuyper. “Een hogere kostprijs is meegenomen in het vaststellen van de basisprijs. Daarnaast hebben we geen aparte premie.”

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.