Doorgaan naar artikel

Agroforestry in kippenuitlopen: eerst kosten maken

Appelbomen in een kippenuitloop. Pluimveehouders wordt geadviseerd hiervoor een samenwerking met een fruitkweker aan te gaan. - Foto: Hans Bijleveld

Appelbomen in een kippenuitloop. Pluimveehouders wordt geadviseerd hiervoor een samenwerking met een fruitkweker aan te gaan. - Foto: Hans Bijleveld

Agroforestry, dat wil zeggen boslandbouw, een doelbewuste combinatie van dieren en houtachtige gewassen op eenzelfde perceel, vraagt soms een forse investering, die deels is terug te verdienen. Opbrengsten laten veelal enkele jaren op zich wachten. Dat waren enkele conclusies van een webinar ‘Agroforestry in kippenuitlopen’.

Pluimveehouders die dubbeldoelgebruik van de uitloop professioneel willen aanpakken, doen er verstandig aan het samen te doen met een boomkweker, fruitkweker of wilgenteler. Om de investering te delen en omdat fruitteelt een vak apart is.

Aanplant voor boomteelt bijvoorbeeld, vergt een investering van zo’n € 30.000 per ha. En notenbomen – investering zo’n € 50 per boom – dragen pas na 7 à 8 jaar vruchten.

Goed uitloopgebruik

Pluimveehouders die kiezen voor hout- of boomteelt doen dat veelal omdat kippen het leuk vinden en zich veiliger voelen tegen roofvogels, dat een beteelde uitloop goed uitloopgebruik bevordert, wat mogelijk helpt tegen wormen, en ‘vogelgriep-risicovogels’ weghoudt.

Uit Belgische onderzoek met percelen met wilgenteelt en percelen met teelt van hazelaar met daartussenin kippen in mobiele stallen, blijkt dat de meeste kippen weliswaar dicht bij de stal blijven, maar in beteelde uitlopen verder van de stal de uitloop in gingen. En dat de kippen meer gebruikmaakten van de percelen met wilgen dan van de percelen met de hazelaars.

Meer webinars

Er volgen nog meer webinars over agroforestry. Op 17 november over agroforestry in akkerbouw en groenteteelt, op 24 november over agroforestry in uitlopen van varkens en op 1 december over verdienmodellen in agroforestry.

Aanmelding voor de webinars per mail aan Piet@RomboutsAgroeco.nl.

Beheer
WP Admin