Agrolabs maken werk van coronabestrijding

22-01 | |
Nutrilab in Giessen voert al meer dan 65 jaar testen uit op het gebied van food, feed en agri. Sinds het begin van pandemie wordt het lab ook ingezet voor testen en analyseren van monsters op corona. Foto: Peter Roek
Nutrilab in Giessen voert al meer dan 65 jaar testen uit op het gebied van food, feed en agri. Sinds het begin van pandemie wordt het lab ook ingezet voor testen en analyseren van monsters op corona. Foto: Peter Roek

NutriControl en Nutrilab, twee Nederlandse laboratoria die testen uitvoeren op agrarisch en foodgebied, kregen er door de pandemie een nieuw werkterrein bij: monsters analyseren op het coronavirus. De agrolabs doen het werk vooral om bij te dragen aan de oplossing van de crisis, zo geven ze aan.

De coronateststraten in Nederland lopen weer vol. Gingen er afgelopen zomer nog veel teststraten dicht door gebrek aan vraag, in het najaar laaide het virus vooral door de omikronvariant opnieuw op. Gevolg is dat de vraag naar testen weer in de lift zit. De GGD wil vanaf eind deze maand 200.000 testen per dag kunnen uitvoeren (zie kader).

Meer testen betekent ook dat het werk toeneemt voor laboratoria die monsters uit teststraten analyseren op aanwezigheid van het virus. Eerst mochten daar alleen laboratoria in het medische circuit aan werken, maar sinds vorig jaar zijn er ook agrolabs die hun expertise inzetten. Nutrilab en NutriControl bijvoorbeeld. Zij maken deel uit van een consortium van zeven commerciële labs: Fenelab Consortium Covid-19. Die werken samen aan het structureel opschalen van testcapaciteit.

Analyses voor bedrijven

NutriControl in Veghel (N.-B.) is een dochteronderneming van Agrifirm Group, die als zelfstandig onderdeel opereert. Het bedrijf voert met 110 fte’s aan medewerkers alle mogelijke analyses uit op het gebied van diervoeders (ongeveer 30% van de werkzaamheden), zuivel (40%) en petfood (30%). Dat doen ze in opdracht van Agrifirm, maar ook voor andere bedrijven, waaronder verschillende voerfabrieken en grote zuivelaars.

We wilden hier graag aan meewerken om Nederland uit de coronacrisis te helpen

In 2020 kreeg het agrolab de vraag om deel te nemen aan het consortium van Fenelab, de branchevereniging van laboratoria, vertelt commercieel manager Wim Peter van Panhuis van NutriControl. “De behoefte aan PCR-testen op Covid-19 werd steeds groter en wij en zes andere labs hebben gehoor gegeven aan de vraag om ons hiervoor in te zetten. We wilden hier graag aan meewerken om Nederland uit de coronacrisis te helpen.”

De monsters uit teststraten gaan hiervoor naar een centrale locatie in Vlaardingen. Daar kunnen ze minimaal 5.000 testen per dag verwerken. De testen krijgen er een voorbehandeling, waarna ze naar een van de zeven laboratoria gaan, die de monsters analyseren.

Aparte afdeling

NutriControl heeft er een aparte afdeling voor ingericht. Dat is vooral uit praktisch oogpunt, en niet zozeer vanwege besmettingsgevaar, legt Van Panhuis uit. “De monsters zijn opgewerkt en daarmee is het besmettingrisico klein. De aparte ruimte heeft vooral te maken met de PCR-apparatuur waarmee wij werken. Die kun je afstellen op Covid-19 en die hebben we daar staan.”

Het lab moest er een aantal aanpassingen voor doen. In technologie is er geen verschil tussen PCR-testen op Covid of op iets anders. Wel investeerde het lab in extra apparatuur. Ook zocht NutriControl nieuwe medewerkers om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Het nieuwe team is zowel ’s nachts als overdag aan het werk in wisselende diensten. “Het gaat om medewerkers op oproepbasis. In de zomer is het team wat kleiner en op dit moment wordt er uiteraard op volle kracht gewerkt”, legt Van Panhuis uit. “Zo kunnen we flexibel inspelen op de vraag.”

Nutrilab

Ook Nutrilab in Giessen (N.-B.) voert al meer dan 65 jaar testen uit op het gebied van food, feed en agri. Voor de voedingsmiddelenindustrie onderzoekt Nutrilab allerlei soorten levensmiddelen. Het bedrijf controleert onder andere of informatie over ingrediënten, voedingswaarde en allergenen correct is vermeld op de etiketten. In feed (diervoeders) analyseert Nutrilab de samenstelling van diervoeders, maar ook of chemische of microbiologische contaminanten aanwezig zijn. Voor de agrarische sector analyseren de medewerkers monsters van bijvoorbeeld kuilen, mest, grond en water.

Voor Nutrilab begon met het analyseren van monsters op corona door een vraag die concreet vanuit de omgeving kwam. “Bedrijven in de buurt en huisartsen deden een beroep op ons laboratorium”, vertelt Valeska van Breugel van Nutrilab. “Zij wilden hun medewerkers graag laten testen, maar zeker in het begin van de testmogelijkheden liep het bij de GGD vaak helemaal vol. Zodoende kwamen ze bij ons met die vraag.”

Eigen teststraat

Het bedrijf zette een eigen teststraat op in Giessen. Nutrilab maakte een aparte afdeling voor de analyse van monsters op Covid-19. Er kwamen 25 nieuwe collega’s in dienst bij het lab en de teststraat. De werkzaamheden hebben plaats in een apart gebouw. Sinds vorig jaar maakt Nutrilab ook onderdeel uit van het consortium van verschillende laboratoria en analyseren ze zodoende ook testen uit andere teststraten in Nederland. Dat Nutrilab geen medisch lab is, levert geen problemen op. Het bedrijf zette de teststraat in samenspraak met de GGD-regio op.

Als voor gratis testen bij de GGD makkelijk afspraken zijn te maken, dan loopt het bij ons wat terug en andersom

De teststraat voorziet in een grote behoefte en kan flexibel worden gebruikt. “Het aantal testen dat we afnemen, beweegt mee met het beleid van de overheid”, zegt Van Breugel. “Als voor gratis testen bij de GGD makkelijk afspraken zijn te maken, dan loopt het bij ons wat terug en andersom. Nu zie je weer veel mensen die op reis gaan en daarvoor een negatieve test nodig hebben. Daarnaast kunnen mensen zich bij ons ook laten testen voor ‘testen voor toegang’, straks als de horeca en musea weer open zijn.”

Door de huidige stormloop op teststraten, is de inzet van de agrolabs op dit moment op volle sterkte. Door de samenwerking in het consortium kunnen ze de vraag echter goed aan, zegt Van Panhuis. “Vanuit Vlaardingen worden de werkzaamheden verdeeld over de zeven labs die verbonden zijn aan verschillende GGD-regio’s. Er is er altijd wel een die op dat moment wat meer ruimte heeft dan een ander.”

Omzetgroei

Beide agrolabs hebben een omzetgroei door de extra werkzaamheden, maar delen geen concrete cijfers. “We zouden het niet doen als het niets zou opleveren”, zegt directeur Pieter Vos van Nutrilab in een lokaal ondernemersblad over de teststraat. Nutrilab heeft daarin een ton geïnvesteerd. “Daarnaast zijn we wekelijks al € 15.000 kwijt aan personeelskosten voor het analyseren en afnemen van de tests.”

Agrifirm meldt in het jaarverslag over 2020 alleen dat NutriControl ‘mooie groeicijfers’ laat zien. Maar de inzet levert meer op uit sociaal oogpunt dan financieel gewin, verzekert Van Panhuis. “Want we doen ook investeringen, bijvoorbeeld in apparatuur. Het belangrijkste is dat we op deze manier bijdragen aan de oplossing van het coronaprobleem.”

Frans
Petra Frans Freelance redacteur


Beheer