Agrosector knokt voor behoud landbouwvrijstelling

Een makelaar taxeert grond. Foto: Ronald Hissink
Een makelaar taxeert grond. Foto: Ronald Hissink

Komt de landbouwvrijstelling ongeschonden door de formatie? Agrarische belangenbehartigers zetten zich schrap voor behoud van deze voor boeren gunstige fiscale regeling.

In de landbouwsector zijn grote zorgen over het voortbestaan van de landbouwvrijstelling. Een kritisch rapport van de Algemene Rekenkamer voedt de angst dat het straks wel eens echt afgelopen kan zijn met de gunstige fiscale behandeling van winst op grond. Voor zittende boeren is de regeling eigenlijk onmmisbaar, maar volgens de Rekenkamer bevordert de regeling ongelijkheid.

Boerenorganisaties LTO en NAJK zijn zeer bezorgd. “Dat de regeling noodzaak is geworden bij het faciliteren van bedrijfsovernames, en daarmee het verduurzamen van de sector, wordt volledig aan voorbij gegaan”, aldus Eke Folkerts van NAJK. Sectorvertegenwoordigers benadrukken wel dat de kritiek van de Rekenkamer vooral technisch is.

Landbouwvrijstelling vaker ter discussie

Het is niet voor het eerst dat de landbouwvrijstelling ter discussie staat. Bijna bij iedere kabinetsformatie komt het onderwerp weer ter sprake. Er liggen inmiddels tal van kritische rapporten over de regeling, waardoor de overheid in theorie jaarlijks naar schatting tussen de € 500 miljoen en € 1,2 miljard belastinginkomsten mist.

Bert van den Kerkhof, hoofd fiscaal advies van Abab Accountants en voorzitter van de vaksectie Recht van de koepel van agrarisch accountants VLB, verwacht dat zonder landbouwvrijstelling bedrijfsopvolging niet meer te financieren is. “Nu ga je er bij bedrijfsopvolging vanuit dat er geen belastingclaim op de grond ligt. Zonder landbouwvrijstelling ligt die claim er wel. De financieringsruimte van de bedrijfsopvolger wordt daardoor veel kleiner.” Dat gaat nog harder knellen na invoering van Basel IV, de nieuwe regelgeving voor banken waardoor aan grond minder zekerheidswaarde toegekend mag worden bij het verstrekken van een lening.

De financieringsruimte van de bedrijfsopvolger wordt veel kleiner

Financiering wordt voor jonge agrarische bedrijven dan heel duur, aldus de fiscalist.

Een eventuele afschaffing van de landbouwvrijstelling wordt voor een ondernemer merkbaar op het moment van koop of verkoop of overdracht van grond. Rob Berkers van Rabobank verwacht dat zonder landbouwvrijstelling de grond nog duurder kan worden, omdat verkopende partijen rekening zullen houden met de belastingclaim, die volgt bij verkoop en dat verkopende partijen grond ook langer vasthouden. Voor kopers zal het daardoor moeilijker worden om grond te kopen.

Kans op prijsdaling grond

De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) onderschrijft de risico‘s, maar ziet ook kans op een prijsdaling van grond op de langere termijn, aangezien er met de fiscus dient te worden afgerekend bij verkoop. “Het neveneffect hiervan is dat dan op lange termijn de grondmobiliteit kan toenemen. Daarmee ontstaat de kans dat er geleidelijk meer grond uit de landbouw vloeit naar externe investeerders. Er zou daarmee een grotere splitsing kunnen komen tussen aan de ene kant de exploitatie van het bedrijf en aan de andere kant het eigendom van grond”, aldus voorzitter Jos Ebbers van NVM Agrarisch en Landelijk. Op de korte termijn verwacht NVM dat er juist minder grond verhandeld zal worden. waardoor de grondmobiliteit laag is.

Welk besluit de politiek neemt, hangt af van het nieuwe kabinet. VVD, CDA, SGP en BBB zijn groot voorstander van het behoud van de regeling. PvdD, GroenLinks, PvdA en SP willen van de regeling af.

Lees meer hierover op Boerderij.nl

Vermaas
Mariska Vermaas RedacteurBeheer