AgruniekRijnvallei: meer omzet en voerafzet

Mengvoercoöperatie AgruniekRijnvallei heeft in 2020 bijna 675.000 ton voer afgezet, dat is ruim 3% meer dan in 2019. Alle diersectoren hebben bijgedragen aan de toename.

Met biologisch voer is een mijlpaal bereikt van 100.000 ton voerafzet. Financieel heeft AR een goed jaar achter de rug. Dat meldt de coöperatie over het boekjaar 2020.

Uitzonderlijke omstandigheden

Het bedrijf spreekt van ‘uitzonderlijke omstandigheden’ in 2020 met minder dieraantallen, onduidelijkheid rond stikstof, dierziekte en corona. Het heeft desondanks meer voer verkocht ‘door autonome groei in een krimpende markt’. Met name in de rundveesector is het aantal klanten toegenomen.

In de plantaardige sector is de omzetontwikkeling eveneens positief. Het bedrijf noteerde een plus in zaaizaad, meststoffen en teeltbenodigdheden. Wel zijn minder gewasbeschermingsmiddelen verkocht.

Meer cijfers over resultaat, verdeling van resultaat richting leden en de ontwikkeling van het bedrijf volgen in maart.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.