AH: 45% CO2-reductie in 2030, in plaats van 15%

15-11 | |
CO2-reductie AH
Foto: Albert Heijn, Yasmin Hargreaves

Supermarktketen Albert Heijn scherpt de reductie-ambities in de keten (Scope 3) aan van 15% naar 45%.

In samenwerking met boeren en leveranciers moet de CO2-uitstoot teruggedrongen worden. Dat is al voor een groot deel gebeurd in de eigen bedrijfsvoering. Daar is de uitstoot teruggedrongen met 92,3%. AH begint met het in kaart brengen van de uitstoot in verschillende toeleveringsketens. De supermarkt is bezig met de exacte berekening voor onder meer rund, zalm, eieren, vleesvervangers en groente en fruit. Het bedrijf zegt dat dit al gedaan in de kip- en varkensketen, waardoor er nu ingezet kan worden op reductie.

CEO Marit van Egmond: “Doordat we nu exact weten wat de CO2-impact voor kip- en varkensproducten is, kunnen we nog gerichter actie nemen om CO2-uitstoot te verminderen. Bijvoorbeeld door de verduurzaming van veevoer. Zo is in de varkensketen veevoer verantwoordelijk voor 50% van de totale uitstoot en bij kip zelfs voor 77%.”

Leveranciers

Samen met de leveranciers wordt ook gewerkt aan reductie. AH stelt dan midden 2022 alle grootste eigenmerk-leveranciers hun volledige CO2-voetafdruk in kaart hebben gebracht. Ditzelfde wil de supermarkt gaan doen met alle A-merk leveranciers. Vanaf 2023 worden grote beursgenoteerde verplicht om te rapporteren over hun duurzaamheidsinspanningen. Daartoe behoort ook de Scope 3. De supermarkt moet dan verantwoording afleggen over de gehele uitstoot van de bedrijfsvoering, dus ook voor de hele keten. AH speelt hier nu al op in door de uitstoot in de ketens in beeld te brengen.

Andere supers weinig concreet

Andere supermarkten hebben nog weinig concrete ambities als het gaat om het reduceren van de CO2-voetafdruk. Hoewel de andere supers wel toezeggen hun CO2-voetafdruk te verkleinen en in de meeste gevallen hier ook over rapporteren, zijn er geen ambities uitgesproken. Alleen Lidl heeft de ambitie om de operationele emissies met 52% te verlagen in 2030 en willen dat leveranciers zich committeren aan het Science Based Targets initiative (SBTi).

Overblijvers

Verder zet de supermarkt in op het verminderen van de voedselverspilling, wat ook bijdraagt aan de CO2-reductie. Zo introduceerde AH hun Too Good To Go-concurrent: Overblijvers. Daarnaast wil de supermarkt consumenten stimuleren om meer plantaardig te eten, door acties en het vergroten van het aanbod.
Hilhorst
Alieke Hilhorst Redacteur


Beheer