‘Akkerbouw steeds verder in de problemen’

24-11-2019 | Laatste update op 15-03 | |
Hanse
Foto: Mark Pasveer - foto: mark pasveer
Foto: Mark Pasveer

Akkerbouwer Kees Hanse ziet het aantal knelpunten in de akkerbouw toenemen. In een brief aan minister Schouten zet hij zijn zorgen op een rij.

Minister Schouten, ik heb een boodschap voor u! Ik denk nog wel eens terug aan de tijd net na de oorlog. Toen hadden we minister Mansholt. Dit was een minister met lef en wilskracht. Hij nam het op voor de sector. Hij was, zoals wij dat noemen, een minister met ballen. Het landbouwbeleid dat nu gevoerd wordt, is desastreus voor de akkerbouw. Ik kan wel zeggen dat we nu een minister tegen landbouw hebben. Bij bijna elke maatregel die u neemt, zakken we verder weg als akkerbouw.

Bewaarverliezen

Eind oktober week werden de CBS-cijfers gepubliceerd, wetende dat op dat moment nog 500 hectare uien en duizenden hectare aardappelen op het veld staan. Deze hectares worden allemaal voor de volle 100% meegenomen in de berekeningen. Er wordt ook niet voldoende rekening gehouden met bewaarverliezen, soms hoge tarra-percentages of partijen die naar een vergister gaan.

Onbetrouwbaarheid gegevens

Ook zouden wij als boeren geraadpleegd worden om gegevens aan te leveren en er zouden telers uit het uienplatform uitgenodigd worden. Dit alles is niet gebeurd. Uit mijn grote netwerk is niemand gevraagd. Dit geeft te denken, en waarom, alle ramingen stonden al vast!

Deze onbetrouwbare gegevens halen de gehele spanning weg uit de markt voor ons als telers. We zijn niet tegen gegevens verstrekken, maar wel aan het einde van het teeltjaar, dan hebben we betrouwbare gegevens die geen inbreuk meer doen op de spanning in de markt en inkomen.

Minister heeft keuze gemaakt op basis van emotie

Verbod van de zaadcoating

Wij akkerbouwers hebben een grote zorg, het bestrijdingsmiddelenbeleid dat gevoerd wordt. We hebben net de uitslag van de tweede levering van onze bieten binnen. Mij wordt duidelijk dat het verbod van de zaadcoating, grote gevolgen heeft voor onze teelt hier, en wat zeker ook ten nadele is voor het milieu. Als eerste meer teeltkosten (2 keer extra gespoten met insecticiden), lager suikergehalte en minder kilo’s.

En dit omdat de minister vorig jaar een keuze heeft gemaakt op basis van emotie. Want we kunnen heel goed aantonen als sector dat de zaadcoating minder schade doet voor het milieu, dan deze teeltmanier. En wat nog veel erger is dat we op deze manier een ongelijk speelveld hebben in een verenigd Europa. En dan volgt nu weer de volgende maatregel: het onkruidbestrijdingsmiddel Betanal is verboden.

Pootgoedteelt in gevaar

Ook in de pootgoedteelt spelen grote problemen op het gebied van luisbestrijding. Nu weer het middel Actara wat verboden is. Wat inhoudt dat zo ondertussen de teelt in gevaar is. We zien nu al dat ongeveer 40% van ons pootgoed is afgekeurd of in klasse is verlaagd. Dit is nog nooit zo hoog geweest. We kunnen wel constateren dat we een teelt overhouden die niet meer rendabel te voeren is.

Tientallen boeren die geen uien meer telen vanwege trips

En dan hebben we ook nog een uienteelt waarbij de tripsbestrijding niet meer afdoende is. We hebben hier in het zuidwesten van Nederland, met name in Zeeuws-Vlaanderen, al tientallen boeren die geen uien meer telen vanwege de trips, omdat de bestrijding niet meer aanslaat vanwege het middelenpakket wat nog over is. Deze trips rukt steeds verder op, richting het Noorden.

Extra kostprijs

Dan krijgen we ook nog te horen dat het middel chloor verboden wordt, ook uit de keukenkastjes is dan mijn vraag, of pakt u alleen de landbouw aan? Dit middel wordt al generaties lang gebruikt en heeft grote gevolgen bij verbod ( ik neem aan in heel de EU). Mijn aardappelen worden ermee behandeld tegen schot. We hebben ook biologische middelen maar deze geven een extra kostprijs van ongeveer 2 cent per kilo. Wie gaat die betalen? En de lange bewaring komt in gevaar, want de biologische middelen zijn niet afdoende tot het laatst, andere landen in de EU zullen dit gat gaan vullen. En dan in de teelt van de uien en cichorei, waar het middel in het voorjaar wordt gebruikt voor onkruidbestrijding, dit is in een teelt als cichorei toch al niet gemakkelijk. Maar ik neem aan, dat wij ook dit weer het lekker zelf uit mogen zoeken.

Reglone en Roundup

Ook het middel Reglone, om onze aardappelen dood te spuiten, gaat verdwijnen. Hoe gaan wij volgend jaar onze aardappelen doodspuiten? Mijn teeltadviseur zegt: we hopen dat we voor volgend jaar hier iets voor uitvinden.

En dan het middel Roundup. Dit middel zit op de wip. Er wordt aan ons akkerbouwers gevraagd om zorgvuldig om te gaan met de bodem. Het organischestofgehalte moet omhoog, minder diep ploegen. Dit is ook nog goed voor opslag van de CO2. De nkg (niet-kerende grondbewerking) is misschien wel de uitkomst. Maar als we deze kant opgaan, moeten we wel een middel als Roundup achter de hand hebben om in het voorjaar in te kunnen grijpen.

En dan als laatste: ons zoet water. We hebben te veel of te weinig. Dit is een uitdaging voor onze sector. In deze discussie kan ik u melden dat wij in Zuidwest-Nederland erg afhankelijk zijn van het Volkerak Zoommeer. In onze ogen mag dit meer nooit verzout worden. Wel moeten we maatregelen nemen om de waterkwaliteit op orde te houden en we zien dat dit lukt. Er zijn namelijk veel minder problemen met de blauwalg de afgelopen jaren.

Ik als boer ben ondertussen metselaar, timmerman, elektricien, handelaar en boekhouder

Hevige regenval

Er ligt ook nog een andere maatregel op de loer: dat we bij hevige regenval geen water meer mogen lozen op het oppervlaktewater. Met andere woorden: er mogen straks geen greppels meer gegraven worden om het water van het land af te krijgen. Ik zie nu dat er in sommige percelen soms 20 greppels uit voorzorg gegraven zijn, om bij hevige neerslag het water gelijk af te voeren. Het is toch wel uiterste noodzaak dat dit blijft, zonder grote maatregelen die weer grote kosten met zich meebrengen. We zitten niet verlegen om vitobakken in de percelen, om maar eens wat te noemen.

Minister Schouten, ik als boer ben zo ondertussen metselaar, timmerman, elektricien, handelaar, monteur, technisch medewerker en als laatste boekhouder (minstens 2 dagen in de week) en tegen welk salaris? Er wordt steeds gesteld door de politiek dat we minder regels moeten krijgen als sector, maar of dit zo is? U mag het zeggen!
Beheer