Akkerbouw wil voortgang op middelenbeleid

19-07-2021 | |
Foto: Hans Prinsen
Foto: Hans Prinsen

De akkerbouw moet tonnen investering in nieuwe apparatuur, zonder dat duidelijk is hoe lang zij die apparatuur kunnen gebruiken.

Het wordt tijd dat de overheid duidelijkheid schept voor agrarisch ondernemers, zegt Dirk de Lugt, voorzitter van de BO Akkerbouw. In een brief aan landbouwminister Carola Schouten stelt De Lugt dat de akkerbouw graag samen wil werken met de overheid om ambities op gebied van klimaat, bodem, gewasbescherming, gegevensverzameling en biodiversiteit waar te maken. Maar de overheid laat het vooralsnog afweten, vindt De Lugt.

Geen concreet perspectief op oplossingen

De BO-voorzitter noemt de versnelde toelating van groene gewasbeschermingsmiddelen, heldere regelgeving voor de zorgvuldige toepassing van biostimulanten en een helder beleid voor nieuwe veredelingstechnieken als voorbeeld. “Deze onderwerpen komen wel als aandachtspunt terug bij aangekondigd overheidsbeleid, maar er is nog geen concreet perspectief op oplossingen”, aldus de brief aan de minister. “Onder tussen zien we dat het verdienvermogen van akkerbouwers regelmatig wordt geraakt door nieuw beleid dat grote investeringen vraagt, zoals bij de maatregelen om de emissie van gewasbeschermingsmiddelen te beperken.”

Als u serieus werk wilt maken van het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 dan is BO Akkerbouw de eerst aangewezen partij om mee samen te werken

Als het gaat om de vermindering van de plannen om de gewasbescherming duurzamer en emissie-arm te maken, is samenwerking tussen overheid en akkerbouw broodnodig, meent De Lugt. “Als u serieus werk wilt maken van het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 dan is BO Akkerbouw de eerst aangewezen partij om mee samen te werken.”

Directeur BO Akkerbouw André Hoogendijk stelt dat hij zich zorgen maakt over ‘de ondoorzichtigheid en over het gebrek aan voortgang, omdat de tijd voor de sector gewoon doortikt. Een akkerbouwer hoeft nog maar acht keer te zaaien en dan is het al 2030’.

Braakman
Jan Braakman Redacteur


Beheer