Akkerbouw zoekt alternatieve gewassen

30-06-2020 | Laatste update op 18-01 | |
Ontkiemende bruine bonen, in het Zeeuwse Wilhelminadorp. Ze zijn diep gezaaid vanwege de droogte.
Ontkiemende bruine bonen, in het Zeeuwse Wilhelminadorp. Ze zijn diep gezaaid vanwege de droogte.

De CBS-publicatie over de landbouwtelling van 2020 (voorlopige cijfers), laat flinke fluctuaties zien in de kleinere akkerbouwgewassen. Daaruit is op te maken dat akkerbouwers zoeken naar alternatieve gewassen voor rendementsverbetering.

Zo is het areaal bruine bonen met dik 50% gegroeid naar 2.120 hectare. Blauwmaanzaad zien we ook meer dit jaar; 1.060 hectare, waar het vorig jaar nog 640 hectare was. Bijna 66% erbij. Sojabonen vallen dan weer terug van 480 naar 140 hectare, 71% minder.

Lees ook: CBS: areaal akkerbouw krimpt, vooral minder tarwe

‘Markt bruine bonen is leeg’

“Blauwmaanzaad is een speculatief gewas dat Zuidwestelijke akkerbouwers kunnen vinden als ze een alternatief voor graan zoeken”, verklaart Ko Francke, adjunct-directeur CZAV. “Met de teelt van bruine bonen wordt een inhaalslag nagestreefd, na de lage opbrengsten in 2010.”

De markt voor bruine bonen is leeg, volgens Francke. “De contracten zijn gunstig en door het kleinere wintertarwe-areaal is er ruimte in de bouwplannen. Sowieso is de vraag naar bruine bonen goed, vanwege de groeiende vraag naar peulvruchten in de eiwittransitie. Het past in de vraag naar gezonde voeding en vleesvervanging.” Voor de bruine bonenteelt voorziet Francke dan ook blijvend meer kansen in de akkerbouw.

Sojabonen kwetsbaar in Nederland

Voor krimp van het areaal sojabonen heeft hij ook een duidelijke verklaring: “Een veel te kwetsbare teelt voor Nederlandse omstandigheden. De oogst valt laat en de risico’s worden onvoldoende afgedekt. Erg moeilijk verhaal. Ik voorzie dat het areaal verder krimpt.”

Vos
Petra Vos RedacteurBeheer