Doorgaan naar artikel

Akkerbouwer probeert uien te telen zonder chemie

Akkerbouwer Brian Salomé gaat dit jaar een deel van zijn uien op nagenoeg biologische wijze telen. Precisietoepassingen kunnen daarbij helpen.

Akkerbouwer Brian Salomé doet voor het eerste jaar doet mee met NPPL, de Nationale Proeftuin Precisielandbouw. Salomé heeft in IJzendijke (Zld.) 80 hectare grond in gebruik met een vrij traditioneel bouwplan. “We gaan meedoen met een perceel uien”, vertelt de ondernemer. Het perceel is 8 hectare groot; 4,5 hectare valt in de NPPL-proef.

Salomé wil het gebruik van chemische middelen verminderen. “De wetgeving wordt steeds strenger. Ik zie dit als een kans om me in de mogelijkheden voor besparing te verdiepen en ervaringen op te doen.”

Gebruik gps bij bemesting

Salomé staat open voor innovaties en wil wat dat betreft graag bij de kopgroep horen. Hij gebruikt al gps bij het bemesten en bespuiten van de gewassen. Op de nieuwe combine is opbrengstmeting geïnstalleerd, wat op termijn interessante data kan opleveren om effecten van teeltmaatregelen in beeld te brengen. Ook is hij betrokken bij precisietoepassingen in de projecten Veldleeuwerik en een Brits graanteeltnetwerk.

Dit jaar krijgt de ondernemer een aantal keren een veldrobot van Abemec om uien te schoffelen. “Misschien kan deze ook spuiten of bemesten.”

Lees verder onder de film.

Wiedeggen en schoffelen

De focus op het eigen bedrijf ligt in de uienteelt. De belangrijkste maatregel dit jaar is om de teelt deels biologisch te gaan doen. Niet om geheel over te schakelen, maar vooral om te leren om zijn eigen systeem te optimaliseren. Dat betekent concreet wiedeggen en schoffelen in de strijd tegen het onkruid, in plaats van bespuiten. Ook wil hij bekijken of het mogelijk is om de teelt met minder insecticiden te doen. Daarvoor gaat hij Phacelia zaaien in een bed van circa 1,5 meter breed tussen de twee spuitsporen van de trekker. Daar zouden natuurlijke bestrijders van trips zich kunnen ontwikkelen. Daardoor zouden ook minder bespuitingen nodig zijn.

De beste plaats voor de uienproef op het perceel is bepaald op basis van een bodempotentiekaart die groeispecialist Van Iperen heeft gemaakt. De uien voor de proef zijn voorgekiemd om ze een zo goed mogelijke start te geven.

Overtuigd van stimuleren bodemleven

Temperatuur monitoren

Behoud van bodemkwaliteit krijgt al enkele jaren meer aandacht. Salomé heeft zelf op de trekker een drukwisselsysteem geïnstalleerd. Verder is de afgelopen jaren niet meer geploegd in de uien en suikerbieten en kiest hij een type groenbemester die het beste past. “Ik ben overtuigd van het belang van een goede bodembiologie en van het stimuleren van het bodemleven.”

De groenbemester wordt twee tot drie weken voor het zaaien van de uien ondergewerkt met een schijveneg. Doodspuiten wil hij per se niet. “Ik ben ervan overtuigd dat dat nadelig is voor de uien.”

De ondernemer wil het uienperceel 1 keer met een bodemherbicide spuiten. Het is de vraag in hoeverre die bespuiting goed uitpakt in combinatie met de niet-ondergeploegde groenbemester.

Beheer
WP Admin