Akkerbouwer verwacht matig saldo over teelt 2020

29-09-2020 | Laatste update op 21-02 | |
Oogst van zaaiuien in Friesland. Het gewas uien leverde de laatste jaren de hoogste gewassaldi van de akkerbouwgewassen. - Foto: Mark Pasveer
Oogst van zaaiuien in Friesland. Het gewas uien leverde de laatste jaren de hoogste gewassaldi van de akkerbouwgewassen. - Foto: Mark Pasveer

De gewassaldi van akkerbouwers zijn lager dan vorig jaar. Het negatieve saldo voor consumptieaardappelen valt op. Rode zaaiuien was financieel het beste gangbare gewas.

De gewassaldi van 22 akkerbouwgewassen die telers berekenden voor het oogstnummer van Boerderij komen voor oogstjaar 2020 uit op gemiddeld € 2.137 per hectare. Dat is ruim € 500 per hectare minder dan vorig jaar.

Het grote verschil zit deels in opbrengsten en deels in prijs. De meeste gewassen zijn nog niet verkocht of afgeleverd. Bovendien groeien sommige gewassen nog. Voor de niet-afgeleverde gewassen vullen telers een zo reëel mogelijke prijs- en opbrengstverwachting in. De berekeningen laten zien dat telers duidelijk minder optimistisch zijn over het financiële resultaat van hun gewassen dan vorig jaar.

Cijfers geen gemiddelde voor hele sector

Helemaal vergelijkbaar zijn de getallen niet. Het zijn elk jaar weer andere telers die de saldoberekeningen maken en het is het saldo van de individuele teler, voor een van zijn percelen. Daarnaast zijn het ook niet elk jaar dezelfde gewassen die in het overzicht worden meegenomen. De cijfers zijn dus voor de individuele teler wel harde cijfers, maar geen gemiddelden voor de hele sector. De voor het oogstnummer berekende saldi zijn wel een indicatie voor wat de telers van dit oogstjaar verwachten.

Grotere spreiding in saldi

De spreiding in de ingevulde saldi tussen de gewassen is groter dan vorig jaar. Deze loopt nu uiteen van € 139 negatief voor gangbare consumptieaardappelen tot € 5.563 voor biologische tafelaardappelen.

Het negatieve saldo voor consumptieaardappelen staat in schril contrast tot die van vorige teeltjaren, toen het saldo tussen de € 3.500 en € 4.000 per hectare uitkwam. Ook voor de biologische aardappelen en de pootaardappelen is een lager saldo ingevuld dan vorig jaar. Voor zetmeelaardappelen is het beeld wat positiever, de prijs die Avebe betaalt, is stabiel en de groeiomstandigheden waren dit jaar beter dan vorig jaar.

Hoogste saldo: rode uien

Van de gangbare teelten leveren rode zaaiuien met een saldo van € 5.143 per hectare het hoogste saldo. Dit is wel van een teler in Flevoland die kon beregenen.

Ook de saldi van plantuien en gele zaaiuien behoren met respectievelijk € 4.877 en € 3.534 tot de toppers in de lijst. Zeeuwse telers daarentegen die niet kunnen beregenen, halen dit jaar soms maar een derde van de opbrengst, met een negatief saldo tot gevolg.

Lees meer over oogst 2020 op Boerderij.nl en in het digitale magazine

Meijering
Luuk Meijering Redacteur


Beheer