Doorgaan naar artikel

Akkerbouwer: ‘Verzilting is sluipmoordenaar’

Egbert de Vries (49) heeft in Kantens (Gr.) een akkerbouwbedrijf met 25 hectare pootaardappelen, 11,5 hectare suikerbieten, 33,5 hectare granen en 6 hectare graszaad. - Foto: Jan Willem van Vliet

Egbert de Vries (49) heeft in Kantens (Gr.) een akkerbouwbedrijf met 25 hectare pootaardappelen, 11,5 hectare suikerbieten, 33,5 hectare granen en 6 hectare graszaad. - Foto: Jan Willem van Vliet

Droogte, verzilting en de zeer hoge luizendruk spelen de Noord-Groningse akkerbouwer Egbert de Vries parten. “Wij halen 70% van het bedrijfsinkomen uit pootaardappelen. De financiële gevolgen kunnen groot zijn.”

Sinds 4 juni regent het eindelijk wat meer op de percelen van akkerbouwer Egbert de Vries. De Groninger pootgoedteler is er blij mee, zeker omdat dit de periode voor de knolzetting is. “Lang was het vooral droog en moesten we lijdzaam toezien. De opties zijn hier toch al zeer beperkt, omdat beregenen met oppervlaktewater niet is toegestaan en er geen geschikt bronwater beschikbaar is.”

Bekijk ook de fotoreportage over het bedrijf van De Vries op Boerderij.nl.

Hoe belangrijk was die regen?

“Belangrijk natuurlijk, zeker omdat de periode van de knolzetting het moment van de waarheid is. De granen en suikerbieten redden het vaak wel op deze oudere kleigrond, maar de pootaardappelen hebben het lastiger. Wij halen bovendien 70% van het bedrijfsinkomen uit pootaardappelen. De financiële gevolgen kunnen dan groot zijn.”

Wordt droogte bepalender voor de rassenkeuze?

“Enigszins. Droogte was vroeger geen issue en nu laat je het meewegen. Zo heeft Spunta het in de droge jaren 2018 en 2019 slecht gedaan. Met dat ras zijn we gestopt. Daartegenover staat dat je teelt voor de markt. Er moet een gezonde mix van rassen zijn. Anders kom je commercieel op de koffie.”

Droogte was vroeger geen issue en nu laat je het meewegen

Met welke rassen werkt u nu?

“We hebben al jaren goede ervaringen met de HZPC-rassen Felsina, Sylvana en Lucinda. Sylvana sprong er de afgelopen 2 jaar in positieve zin uit en wist de droogte in beide jaren goed te doorstaan, terwijl Lucinda een prima kilo-opbrengst noteerde. Relatief nieuw zijn de rassen Triple7 en Muse. Dit is het vijfde jaar voor Triple7 en het ras scoort goed op aardappelmoeheidresistentie. Muse hebben we nu voor het derde jaar en dit ras heeft weer een mooi knolaantal en is phytophthora-resistent. De resultaten van deze verschillende rassen zorgen voor een goede mix.”

U zit vlakbij de Waddenzee, is verzilting een probleem?

“De verzilting is een sluipmoordenaar. Je ziet ’m niet, maar zoutgehaltes lopen op in de sloten. Als ik echt zou meten, kan het misschien wel richting de bouwvoor gaan. Als boeren in deze regio – op 10 kilometer afstand van de Waddenzee – merken we dat de verzilting richting het binnenland opschuift.”

U meet de verzilting nog niet?

“Nee, dat heeft ook met het prijskaartje te maken. Ik zou een peilbuis in een perceel kunnen plaatsen en verzilting kunnen controleren. Dan krijg je waarschijnlijk dure, peilgestuurde drainage. Er loopt een project rond verzilting waar ik misschien aan mee zou willen doen. Er is namelijk meer bewustwording onder boeren nodig. Dat geldt ook voor mij. Vaak weten we nu bijvoorbeeld niet of droogte of verzilting oorzaak van schades is.”

Er loopt een project rond verzilting waar ik misschien aan mee zou willen doen

Wat speelt nog meer op uw bedrijf?

“De enorme luizendruk weegt momenteel nog zwaarder dan droogte. Die is in geen jaren zo vroeg geweest. We spuiten zo intensief mogelijk en zitten er bovenop. Meer kun je niet doen, maar als je vangbakgegevens in deze regio ziet, schrik je behoorlijk.”

Beheer
WP Admin