Akkerbouwers betalen € 2,6 miljoen voor onderzoek

02-12-2019 | Laatste update op 23-02 | |
Foto: Canva -
Foto: Canva

Het onderzoeksbudget van BO Akkerbouw is dit jaar het grootst. De bijdrage van de akkerbouwers in 2019 blijft gelijk: € 2,6 miljoen.

De Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw verstuurt in december weer de rekeningen voor de verplichte bijdrage aan het Programma Onderzoek en Innovatie. De akkerbouwers betalen dit jaar gezamenlijk € 2,6 miljoen. Dat is net zo veel als vorig jaar en ook in 2020 wordt deze bijdrage gevraagd. Daarvan wordt ieder jaar € 2,3 miljoen besteed aan het onderzoek en de rest aan de organisatie van het onderzoek.

Algemeen verbindend verklaring

Met het geld voert BO Akkerbouw het onderzoeksprogramma uit, dat een algemeen verbindend verklaring (AVV) heeft gekregen van de overheid. Iedere akkerbouwer moet een bepaald bedrag per hectare graan, aardappelen of bieten betalen. De AVV geldt van 2018 tot en met 2020 en moet dan worden verlengd bij de overheid.

Directeur André Hoogendijk van BO Akkerbouw verwacht daar geen problemen mee. “De akkerbouw speelt met het onderzoek in op nieuwe ontwikkelingen. Ons onderzoeksprogramma sluit bijvoorbeeld aan op het Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming, dat landbouwminister Schouten in maart 2020 wil uitbrengen. Dat geldt ook voor het onlangs gesloten Klimaatakkoord.”

Reserves van het Productschap Akkerbouw

De totale bijdrage van de akkerbouwers in die 3 jaar dat beschikbaar is voor onderzoek komt op € 6,9 miljoen (3 x € 2,3 miljoen). Daarnaast beschikt BO Akkerbouw over de financiële reserves van het Productschap Akkerbouw (PA), dat eind 2014 is opgeheven. In 2018 besteedde BO Akkerbouw € 1,7 miljoen aan onderzoek vanuit de bijdragen van de akkerbouwers. Daar kwam € 1 miljoen bij uit de PA-reserves. Dit jaar wordt € 4 miljoen van de verplichte bijdrages besteed aan onderzoek, aangevuld met bijna € 1 miljoen aan PA-reserve. Er wordt in 2019 dus bijna €5 miljoen besteed aan onderzoek. Volgend jaar is dan nog € 1,2 miljoen beschikbaar uit de bijdragen van de akkerbouwers. Dat kan niet meer worden aangevuld met PA-geld, want die financiële reserves zijn dan op.

We hebben veel ideeën ontvangen

Het gros van het budget wordt dus in 2019 besteed. Hoogendijk: “Dat komt omdat we veel ideeën hebben ontvangen. In december 2018 hebben we akkerbouwers en kennisinstellingen gevraagd om wensen en ideeën. De grote oogst is op advies van het digipanel met 100 akkerbouwers teruggebracht naar 30 onderzoeksvragen. Die zijn uitgewerkt.”

Topsectorenbeleid

Naast de bijdrage van akkerbouwers en de PA-reserves, heeft BO Akkerbouw nog een financieringsbron. Van de € 5 miljoen die dit jaar beschikbaar is voor onderzoek, wordt ongeveer € 2,5 miljoen besteed binnen het Topsectorenbeleid van de overheid. Dit wordt aangevuld met bijdragen van andere private partijen en vervolgens door de overheid verhoogd naar € 10 miljoen. De bijdrage vanuit de akkerbouw wordt binnen het topsectorenbeleid dus verviervoudigd.

Engwerda
Jan Engwerda Redacteur
Meer over


Beheer