Doorgaan naar artikel

Akkoord over cao particulier kaaspakhuisbedrijf

Akkoord cao particulier kaaspakhuisbedrijf premium

De nieuwe cao Particulier Kaaspakhuisbedrijf geldt voor een jaar, van 1 januari 2023 tot 1 januari 2024. Foto: Jan Willem Schouten

Werknemers in de kaaspakhuizen kunnen voor dit jaar rekenen op een loonsverhoging van 9%.

Dat melden de vakbonden CNV en FNV naar aanleiding van een nieuw bod van de werkgevers, verenigd in brancheorganisatie Gemzu, voor de cao particulier kaaspakhuisbedrijf.

Het nieuwe aanbod kwam tijdens een tweede ronde van stakingen bij Bouter Cheese in Culemborg. De Gemzu verhoogde het eindbod van 7 naar 9%. Alle werknemers in de particuliere kaaspakhuizen gaan er daardoor, volgens CNV-onderhandelaar Henk Jongsma, op vooruit.

Particulier Kaaspakhuisbedrijf is een minimum-cao

Jongsma geeft aan dat uit een inventarisatie bleek dat de actiebereidheid bij Bouter Cheese in Culemborg en FrieslandCampina in Wolvega het hoogst was. Om deze reden koos FNV volgens hem voor een ultimatum aan A-ware, terwijl CNV koos voor een ultimatum aan de Gemzu. “De cao Particulier Kaaspakhuisbedrijf is een minimum-cao”, legt Jongsma uit. “Daarom is het mogelijk om per bedrijf aanvullende afspraken te maken.” A-ware en de FNV kwamen volgens Jongsma dinsdagavond tot overeenstemming voor alle medewerkers binnen A-ware die werken binnen de cao Particulier Kaaspakhuisbedrijf. Een dag later zou de Gemzu zich hierbij hebben aangesloten.

Gemzu-directeur Onno Boersma geeft aan dat het hernieuwde aanbod van 9% loonstijging, woensdag na intensieve gesprekken binnen de onderhandelingsdelegatie, is gedaan. Net als de andere bedrijven valt volgens hem ook A-ware onder deze cao. “Het gaat om het collectief.” Ook A-ware zelf gaat niet in op vragen over eerdere onderhandelingen.

Arbeidsrust herstellen in kaassector

De brancheorganisatie blijft verder van mening dat de bonden uitsluitend oog hebben voor de koopkracht van de werknemers en niet voor de betaalbaarheid in de sector. Dat Gemzu toch met een verbeterd eindbod is gekomen, is naar eigen zeggen om de arbeidsrust te herstellen en duidelijkheid te geven aan personeel in de kaassector.

De nieuwe cao Particulier Kaaspakhuisbedrijf geldt voor een jaar, van 1 januari 2023 tot 1 januari 2024. De loonsverhoging van 9% over een maximaal salaris van € 54.000 bruto op jaarbasis, exclusief variabele toeslagen, ploegentoeslag en inclusief vaste componenten als vakantiegeld, geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023. De vakbonden leggen het verbeterde cao-bod met een positief stemadvies voor aan alle leden die onder de cao vallen. Naar verwachting gaan deze akkoord.

Vorige week was er drie dagen lang een staking bij Bouter Cheese. En afgelopen dinsdagavond begon een nieuwe driedaagse staking. Die is nu dankzij het verbeterde bod voorbij, iedereen is volgens de vakbonden inmiddels weer aan het werk.

Beheer
WP Admin