Akkoord over cao voor graanverwerkende bedrijven

18-05 | |
Foto: Peter Roek
Foto: Peter Roek

De brancheorganisatie Nevedi en de vakbonden FNV en CNV hebben een nieuwe cao afgesloten voor de graanverwerkende sector.

De werknemers bij bedrijven die graan bewerken of verwerken krijgen een loonsverhoging van 6,0% per 1 januari 2022. Daarnaast krijgen ze een éénmalige uitkering. De cao heeft een looptijd van 1 juni 2020 tot en met 31 december 2022.

De onderhandelingen over de nieuwe cao verliepen erg moeizaam, meldt de Nevedi. Vakbonden en werkgevers kwamen tegenover elkaar te staan. Vakbonden hielden poortacties bij verschillende diervoederbedrijven. Afgelopen winter hebben vakbonden hun achterban geraadpleegd over de voorstellen van de werkgevers.

Een nieuwe werkelijkheid ontstaan

Volgens de Nevedi is door de oorlog in Oekraïne een nieuwe werkelijkheid ontstaan. “Kostprijsstijgingen van energie en grondstoffen vormen een serieus vraagstuk voor bedrijven en zeker ook voor werknemers in onze sector die dit ook in hun portemonnee voelen. Ook vormt het stikstofbeleid in Nederland een belangrijke factor voor de voerproductie en ontwikkelingsmogelijkheden.”

Nevedi is blij

CNV Vakmensen en FNV hebben het cao-voorstel voorgelegd aan hun leden. Die hebben in ruime meerderheid ingestemd met het onderhandelingsresultaat. De Nevedi is blij dat na zo’n lange tijd van onderhandelingen afspraken gemaakt zijn.

Naast de loonsverhoging en uitkering komt er ook een Regeling Vervroegde Uitdiensttreding (RVU) voor medewerkers in ploegendiensten die eerder willen stoppen met werken dan op hun AOW-gerechtigde leeftijd. Daarnaast komt er een zogenoemde 80-80-100 regeling. Medewerkers kunnen 80% gaan werken met een evenredig salaris, maar behouden wel 100% pensioenopbouw. Beide regelingen zijn tijdelijk en lopen tot en met 31 december 2025.

Lees meer over de brood-, meel- en graansector op deze themapagina

Engwerda
Jan Engwerda Redacteur


Beheer