Akkoord over eerste stikstofmaatregelen

Foto: ANP - Foto: ANP
Foto: ANP

Kabinet en coalitiepartijen denken een eerste uitweg uit de stikstofcrisis te hebben gevonden. Voor de veehouderij worden maatregelen uitgewerkt in het voerspoor.

Het kabinet komt naar verwachting niet met verplichtingen over het gebruik van veevoeradditieven (zoals enzymen), maar er zullen wel doelen worden gesteld om (te hoge) eiwitgehalten in voer te voorkomen. Daarmee worden ammoniakemissie en stikstofverlies voorkomen.

Melkveehouders kunnen ammoniakemissie en stikstofverlies onder andere beperken door minder jong gras aan koeien te voeren.

Lees ook: Kabinet kiest voerspoor voor stikstofruimte

Vergoeding voor boer

In hoeverre er geld tegenover de maatregelen staat die boeren op kosten jagen, was dinsdag 12 november niet bekend. CDA heeft eerder gezegd dat de getroffen maatregelen de agrarische sector niet op extra kosten mogen jagen. “Er moet een vergoeding tegenover staan”, aldus Tweede Kamerlid Jaco Geurts. Als er maatregelen worden getroffen, moeten boeren de vrijheid hebben om hun eigen keuzes te maken, vindt hij. “Een verplichting om een enzym aan het voer toe te voegen, daar ga ik voor liggen. Dat gaan we niet doen, schat ik in.”

Het kabinet gaat bekijken of de mate van bescherming van natuurgebieden niet te hoog is. De Kamer heeft eerder gevraagd prioritering aan te brengen. Verder zal in Brussel worden onderzocht of het mogelijk is de omvang en het aantal beschermde natuurgebieden aan te passen.

Een verplichting om een enzym aan het voer toe te voegen, daar ga ik voor liggen

Jaco Geurts, Tweede Kamerlid CDA

Maatregelen buiten de landbouw

Maatregelen buiten de landbouw hebben onder andere betrekking op maximumsnelheid op snelwegen. Verder komen er ook maatregelen om de problemen rond PFAS op te lossen. Premier Rutte en de ministers Stientje van Veldhoven (Wonen en Milieu) en Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Water) hebben dinsdagavond op het Catshuis overleg gevoerd met vertegenwoordigers van bouwondernemingen en bedrijven in de grond-, weg- en waterbouw (GWW). Voor woensdag 13 november is een overleg gepland tussen vertegenwoordigers vanuit de landbouw met landbouwminister Schouten en minister-president Rutte.

Maatregelen landbouw woensdag 13 november bekend

Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, wilde dinsdagmiddag na afloop van het overleg niet zeggen of er maatregelen worden getroffen waar boeren rekening mee moeten houden. “We gaan morgen (woensdag 13 november) meer bekend maken over wat er allemaal bedacht is.”

Premier Rutte noemde het stikstofakkoord ‘een belangrijke stap. Maar de zaken moeten juridisch wel goed en precies op papier komen. Daar hebben we nog enige tijd voor nodig’.

Aan het stikstofoverleg met de fractievoorzitters van de coalitiepartijen namen behalve Schouten en Rutte ook de ministers Wopke Hoekstra (Financiën), Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Water) en Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen) deel.

Lees ook: Stikstofwet PVV: geen megastal erbij

Braakman
Jan Braakman Redacteur


Beheer