Akkoorden nodig in een tijd met wispelturige politiek

Oppewal
Johan Oppewal chef-redacteur
Informateur Mariëtte Hamer. - Foto: ANP
Informateur Mariëtte Hamer. - Foto: ANP

Het regent akkoorden, zoals een landbouwakkoord, of oproepen om tot akkoorden te komen.

Vorige week hadden we er weer twee bij. De Sociaal Economische Raad (SER) wil dat er een landbouwakkoord komt voor een stip op de horizon en duidelijkheid voor iedereen. En vanuit de hoek van de grondeigenaren, of om precies te zijn de rentmeesters, klonk de wens om eindelijk weer eens de schouders te zetten onder de al vele jaren slepende kwestie van het pachtbeleid.

Aanjager is natuurlijk de formatie. In die onderhandelingen wordt het spoorboekje voor de komende vier jaar geschreven voor alle terreinen. Ondanks alle roep om openheid blijft dat een nogal ondoorzichtig spel waarvan de uitkomst voor iedereen onvoorspelbaar is. Het gaat natuurlijk om hoofdlijnen. De kans dat zoiets technisch als pachtbeleid daar ter tafel komt is klein. Maar ervaring leert ook dat die hoofdlijnen soms wel heel gedetailleerd en onwrikbaar vastgelegd worden.

Formatie is soms een regelrechte tombola

Toekomstperspectief landbouw

De SER wil dat de politiek het voortouw neemt om de geplaagde landbouwsector uit de impasse te halen en toekomstperspectief te bieden. Dat houdt meteen wel een risico in. De uitkomst van politieke onderhandelingen is nogal lastig te voorspellen. De formatie is soms een regelrechte tombola, waarbij beschikbaarheid van bepaalde personen de doorslag kan geven en waarin ministeries als bij een kwartetspel uitgewisseld worden. Naarmate Kamerfracties kleiner worden en er voor een meerderheid meer partijen nodig zijn, wordt het alleen maar onoverzichtelijker.

Er wordt nogal eens afgegeven op het Nederlandse poldermodel waarin naast de politiek ook allerlei maatschappelijke en bedrijfsorganisaties betrokken zijn bij besluitvorming. Maar juist in een tijd met wispelturige politiek kan dat poldermodel zorgen voor stabiliteit en continuïteit. En daar horen akkoorden bij.
Beheer