Al 50 boeren aangemeld voor nieuwe coöperatie vastlegging koolstof

03-01 | |
Volgens Henk Bles van Carbon Coöp beschikt de jonge organisatie nu al over enkele duizenden mogelijke hectares om koolstof vast te leggen. - Foto: Anne van der Woude
Volgens Henk Bles van Carbon Coöp beschikt de jonge organisatie nu al over enkele duizenden mogelijke hectares om koolstof vast te leggen. - Foto: Anne van der Woude

De pas opgerichte boeren-koolstofcoöperatie Carbon Coöp heeft al 50 aanmeldingen van boeren die mee willen doen. Dat zegt secretaris en woordvoerder Henk Bles.

Volgens Bles beschikt de jonge organisatie nu al over enkele duizenden mogelijke hectares om koolstof vast te leggen.

Bijdragen aan duurzaamheid en beter verdienmodel

Carbon Coöp is een initiatief van zes Friese melkveehouders en akkerbouwers. Zij willen samenwerken op het gebied van koolstofvastlegging en verkoop van koolstofcredits. Door in een korte keten als melkveehouders en akkerbouwers samen te werken, en CO2-neutraal of negatief te produceren, willen ze bijdragen aan duurzaamheid en aan een beter verdienmodel voor boeren.

Bedoeling is dat deelnemers koolstof vastleggen door bepaalde teelten. Bij melkveehouders zal dat blijvend grasland zijn, akkerbouwers kunnen kiezen voor teelten als hennep of olifantsgras.

Koolstofcredits in agrarische keten houden

De monitoring en accreditatie gaat via het systeem van de Stichting Nationale Koolstofmarkt (SNK). De coöperatie mikt erop dat de credits binnen de agrarische keten blijven, en niet weglekken naar andere bedrijfstakken, licht Henk Bles toe.

Voorzitter is akkerbouwer Teun de Jong, tevens voorzitter van akkerbouwvakbond NAV. Carbon Coöp wil zich niet beperken tot de regio van de oprichters, maar heeft landelijke ambities.

Lees ook: Beleid op koolstof vasthouden belangrijk voor klimaatdoelen

Oppewal
Johan Oppewal chef-redacteur


Beheer