Alarm over emissiearm

05-10-2020 | Laatste update op 21-02 | |
Vergaderboer Columnist
Melkkoeien op een emissiearme dichte vloer in een melkveestal. - Foto: Matthijs Verhagen
Melkkoeien op een emissiearme dichte vloer in een melkveestal. - Foto: Matthijs Verhagen

De twijfel over het nut van emissiearme stallen slaat toe. Bij 35 boeren in Twente is het effect onderzocht. De resultaten vallen tegen. Er zijn duidelijke aanwijzingen dat emissiearme vloeren niet goed werken.

Dat is ernstig en voor de boer verwarrend. Een paar jaar geleden moesten stallen voldoen aan de eisen voor de Maatlat Duurzame Veehouderij. Alleen als je daaraan voldeed kwam je in aanmerking voor fiscale regelingen. In 2016 werden de normen nog aangescherpt.

Belangrijke instituten

Alle redenen om te geloven in de bestendigheid van deze regels voor de Maatlat Duurzame veehouderij. Immers, alle belangrijke instituten, zoals Wageningen, hadden hun ei gelegd in de voorbereiding rondom deze Maatlat. Op basis daarvan werden de regels vastgesteld door de bureaudeskundigen.

Er zijn duidelijke aanwijzingen dat emissiearme vloeren niet goed werken

Brabant

Brabant deed er nog een schepje bovenop. In 2017 schakelde de provincie in een hogere versnelling om het doel van de emissiearme stallen sneller te bereiken. De lat lag hoog: alle stallen emissiearm. Dat ging door tot maart dit voorjaar. Er werd nog subsidie gegeven voor de aanpassing van de vloeren van jongveestallen. En niet kinderachtig. Zo kreeg een boer voor zijn investering een bedrag van €84.000.

Lees ook: Minder stikstof met andere mestsamenstelling

Vloer onder vuur

En dan nu de kater, voor boer en overheid. De emissiearme vloer ligt onder vuur. Er is een toenemende twijfel over de werking. Professor Oenema van Wageningen, u weet wel, de universiteit die mede aan de wieg stond van de Maatlat Duurzame Veehouderij, zegt dat er aanwijzingen zijn dat deze vloeren mogelijk niet goed werken. Er is zoveel twijfel, dat hij veehouders dringend aanraadt geen beslissingen te nemen over het investeren in emissiearme vloeren.

Gebakken peren

Daar zit je dan met de gebakken peren. Keurig op tijd geïnvesteerd in de emissiearme vloer op basis van de adviezen van allerlei deskundigen. De overheid stimuleert en adviseert op duurzame wijze vee te gaan houden. De boer volgt trouw. En wat is het resultaat? Dat de adviezen niet juist blijken te zijn, maar hij wel met de investeringskosten blijft zitten.

Daar zit je dan met de gebakken peren. Keurig op tijd geïnvesteerd in de emissiearme vloer op basis van de adviezen van allerlei deskundigen

Ziedaar de situatie. De deskundigen zoeken rustig door en constateren dat de effecten van hun eerdere voorstellen tegenvallen. Het ministerie van Landbouw zegt dat het de uitkomsten serieus neemt.

Maar de boer zit met de brokken. En daar hoor ik nu nog niets over.

Meer over


Beheer