Skip to content

Albert Heijn: geen verbod 27 pesticiden in AGF na 2019

Updated on:
Nieuws
Sustainable food
Foto: ANP - Foto: Photographer: Nils van Houts

Foto: ANP

Er komt na 2019 geen bovenwettelijk verbod door supermarkt Albert Heijn op de 27 meest kritische actieve stoffen in AGF.

Dat bevestigen diverse toeleveranciers van Albert Heijn. Na herhaaldelijk aandringen geeft ook Albert Heijn toe dat er na 2019 geen bovenwettelijk verbod in AGF komt. Het bedrijf zegt dat het in 2016 nastreefde de 27 stoffen waar mogelijk uit te faseren. Een totaalverbod op de 27 meest kritische stoffen in AGF zou nooit aan de orde zijn geweest.

In 2016 kondigden Albert Heijn en Natuur & Milieu groots aan dat zij de AGF-teelten wilden verduurzamen en 27 stoffen die het meest schadelijk zijn voor dier en milieu na 2019 niet meer toe te staan.

Agressieve campagne Greenpeace

Een stevige belofte. Aanleiding destijds de teelt te willen verduurzamen was een agressieve naming-and-shamingcampagne van Greenpeace op de radio. Die organisatie verweet de supermarktens Jumbo en Albert Heijn medeverantwoordelijk te zijn voor de bijensterfte. Reden voor Albert Heijn om samen met Natuur & Milieu op te trekken, zodat Greenpeace zou stoppen met het zwartmaken van de supermarktketen.

Telers-leveranciers van de supermarkt trokken na bekendmaking van de plannen aan de bel, en stelden dat het zonder deze middelen niet mogelijk is dezelfde kwaliteit en kwantiteit AGF te kunnen leveren.

Praktijkproeven

Albert Heijn en Natuur & Milieu realiseerden zich op voorhand dat helemaal zonder de 27 stoffen telen voor een aantal teelten een flinke uitdaging zou zijn. Daarom hebben ze in nauwe samenwerking met de telers praktijkproeven uitgevoerd om te kijken wat er mogelijk was. Conclusie: verdere verduurzaming van teelten is mogelijk.

Sommige van de 27 stoffen zijn inmiddels wettelijk verboden, en soms blijkt met gebruik van schadedrempels en goed monitoren de teelt ook zonder de betreffende stoffen te kunnen.

Misoogsten

Echter, voor een aantal teelten blijkt het nauwelijks mogelijk om zonder middelen van de lijst te telen en liggen misoogsten in het verschiet of lopen de kosten voor alternatieven te ver op. Zo blijkt in prei de tripsbestrijding een serieus knelpunt en in broccoli is de koolmot erg lastig te bestrijden.

Ook bleek dat een alternatief spuitschema, dus vaker spuiten met minder schadelijke middelen, in veel gevallen meer milieubelasting op te leveren dan een enkele bespuiting met 1 van de 27 middelen.

Binnen het project was er consensus dat een bovenwettelijk verbod op de 27 stoffen in de praktijk niet altijd haalbaar bleek en het milieu er in veel gevallen ook niet bij gebaat was. Een goede zaak, want daarmee gaven AH en N&M aan serieus open te staan voor voortschrijdend inzicht.

Nieuwe verduurzamingsstrategie

Albert Heijn en Natuur & Milieu besloten begin 2019 daarom een nieuwe verduurzamingsstrategie te lanceren, namelijk te kijken naar de bredere milieubelasting van de gewasbescherming van teelten.

In juni 2019 meldde AGF-kwaliteitsmanager Nienke Weidema van Albert Heijn op een bijeenkomst van de Branche-Organisatie Akkerbouw dat Albert Heijn als eerste Nederlandse retailer wil dat in 2020 100% van de Nederlandse AH-telers haar teeltregistratie bijhoudt in een online registratietool waarin en het gebruik van de gewasbeschermingsmiddelen wordt vastgelegd en de milieubelastingspunten op basis van de CLM-Milieumeetlat wordt berekend.

Met behulp van deze registratie kunnen telers vooruitgang boeken in de reductie van het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen. Het doel is om het middelengebruik transparanter te maken en samen met onze ketenpartners de milieubelasting verder te verlagen, aldus Weidema.

Snel delen

Afbeelding
Martijn Knuivers

freelance redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin