Albert Heijn houdt de regie in zuivel

22-04 | |
Vullings
Jan Vullings Hoofdredacteur
Foto: ANP
Foto: ANP

Albert Heijn breidt het ‘Beter voor Koe, Natuur & Boer’-programma met de helft uit. Ruwweg valt er straks ruim 450 miljoen kilo melk onder het eigen merk Zaanse Hoeve. Twee leveranciers, Royal A-ware en Zuivelcoöperatie DeltaMilk, zijn op zoek naar 150 melkveehouders extra – boven op de huidige 300 – die willen deelnemen aan het programma.

De boeren mogen maximaal 2,5 koe per hectare gras houden. Zij dienen hun percelen in te zaaien met kruiden en grasklaver. Ook moeten zij insectenhotels plaatsen. Alles met het doel de biodiversiteit te bevorderen. Tegenover deze extra eisen staat 5 cent per liter boven op de prijs van weidemelk. In de overgangsfase is dit 3 cent.

Dit is het bericht dat elke schakel in de keten wil horen. De vraag naar onderscheidende producten stijgt, en misschien nog wel belangrijker: de extra inspanningen worden betaald. Dit is niet standaard in alle ketens.

Regie in eigen handen

Albert Heijn geeft nadrukkelijk aan de regie in eigen hand te houden. Uitbreiding in het duurzamere segment in de schappen komt er onder het eigen exclusieve ‘Beter voor Koe, Natuur & Boer’-programma, en niet in het algemenere ‘On the way to PlanetProof’-traject. De grootgrutter heeft hier sowieso niet zo veel mee. Ook in de plantaardige sector vaart het concern een eigen koers.

Wrang

Een beetje wrang is het wel voor de 30 boeren van FrieslandCampina die onlangs uit het PlanetProof-project werden gezet omdat het bedrijf de melk niet kon slijten. Oók niet bij Albert Heijn, toch ook afnemer van RFC.
Beheer