Aldi betaalt extra voor kruidenrijk grasland FrieslandCampina-leden

07-09 | |
Foto: Hans Prinsen
Foto: Hans Prinsen

Aldi is in samenwerking met FrieslandCampina het project Kruidenrijk Grasland gestart. Binnen dit project wordt 80 hectare weidegrond van 43 leden-melkveehouders omgezet in kruidenrijk grasland.

De discounter vergoedt naar eigen zeggen anderhalf keer de kosten die deelnemende melkveehouders maken voor een periode van maximaal 5 jaar. Een bedrag wil Aldi niet noemen.

Op de vraag of 80 hectare wel zoden aan de dijk zet – Nederland telt bijna 1 miljoen hectare grasland – antwoordt de supermarktketen dat een groot deel van het zuivelassortiment al gecertificeerd is met het keurmerk On the way tot PlanetProof. Ook binnen dit keurmerk is aandacht voor biodiversiteit bijvoorbeeld door kruidenrijk grasland.

Verduurzaming zuivelketen

Aldi ziet het project met FrieslandCampina dan ook als aanvulling om op deze manier nog meer bij te dragen aan verduurzaming van de zuivelketen. Het oppervlak van 80 hectare extra kruidenrijk grasland staat gelijk aan het totale oppervlak van alle Aldi-filialen en distributiecentra in Nederland. Het kruidenrijk grasland voldoet aan de voorwaarden zoals opgenomen in de beschrijving van de Biodiversiteitmonitor.

In de aanloop naar het project heeft ALDI gesprekken gevoerd met LTO en het NAJK. Melkveehouders hebben zich via Melkweb, de ledenwebsite van FrieslandCampina, aangemeld voor deelname aan het project. Bij de selectie van de deelnemers heeft een goede spreiding over Nederland een rol gespeeld. De weilanden worden in augustus en september ingezaaid met grassen en kruiden. Aldi laat weten dat er geen winkelcommunicatie is omtrent het project Kruidenrijk Grasland.

FrieslandCampina geeft aan te hopen dat de samenwerking met Aldi ook andere partijen inspireert om samen met de zuivelonderneming te werken aan meer biodiversiteit en een duurzamere zuivelketen.

Willem Veldman


Beheer