Alfa: grotere financieringsdruk op melkveebedrijven

24-03-2021 | |
Foto: ANP
Foto: ANP

Alfa Accountants ziet de financiering per kilo melk stijgen van € 1,55 in 2016 naar € 1,61 in 2020. De financiële slagkracht van de melkveehouderij staat onder druk.

Alfa Accountants ziet de financiering per kilo melk stijgen van € 1,55 in 2016 naar € 1,61 in 2020. De financiële slagkracht van de melkveehouderij staat onder druk, volgens de accountants.

Krappe marge

Veel melkveebedrijven zullen de komende jaren met een krappe marge moeten werken en leven. Daarbij zullen ze heel kritisch moeten kijken naar de huidige kostprijs, de hand op de knip moeten houden en buffers moeten gaan opbouwen, aldus Alfa.

Investeringen in fosfaatrechten en grond

Vooral investeringen in fosfaatrechten en grond in het kader van de wet grondgebonden groei melkveehouderij zijn hiervan de oorzaak. Door de huidige rente kunnen veel bedrijven er nog redelijk mee omgaan. Daardoor ontstaat er nu wel een zeker ‘renterisico’ in de bedrijfsvoering. Veehouders zitten langer aan financieringen vast omdat de aflossingen niet hard doorlopen.

In 2020 werd er geen tot weinig geld verdiend. Alfa zag in veel gevallen de rekening-courant- en de crediteurenpositie oplopen. Anderzijds zijn er ook veel bedrijven die een lage financieringsdruk hebben.

Voerkosten

In 2017 was de melkprijs ruim 40 cent en in 2020 36 cent. Dat drukt de marge. De uitgaven in voerkosten, de eigen voerkosten en de kosten voor het aankopen van krachtvoer zijn het hardst gestegen. De betalingsrechten zijn hard gedaald met bijna 50 cent per 100 kilo melk ten opzichte van 2016. Daarnaast is de financiering per hectare en per kilo melk gestegen. Daardoor is het voor de sector steeds moeilijker om eventuele financiering rond te krijgen. Alfa Accountants ziet de ruimte voor buffers langzaam maar zeker krimpen.

Ondanks de lage basisrente is financiering van bedrijven niet makkelijker geworden. Lees meer over (alternatieve) financiering op de themapagina

Purmer
Marleen Purmer Redacteur


Beheer