Alle varkenshouders de bv in?

03-07-2020 | |
Seegers
Pieter Seegers Fiscalist
Foto: Canva/Oleg Magni
Foto: Canva/Oleg Magni

2019 was financieel een mooi jaar voor de meeste varkenshouders. Hoge winsten met als gevolg hoge belastingen. Dan maar de bv in om de belastingdruk te verlagen?

Het gemiddelde inkomen van varkenshouders over 2019 is op € 257.000 becijferd. Wageningen Economic Research maakte de balans op: het gemiddelde inkomen van vleesvarkenshouders bedroeg € 219.000, zeugenbedrijven noteerden een winst van € 245.000 en gesloten varkensbedrijven piekten zelfs tot € 325.000.

Bij hoge winsten ben je als bv fiscaal beter uit dan als ondernemer met een eenmansbedrijf, maatschap of vennootschap onder firma (vof). In de inkomstenbelasting is in de hoogste schijf het tarief effectief 44,50 %. In de vennootschapsbelasting (vpb), die bij een bv hoort, is het hoogste tarief ongeveer de helft: 25 %. En de tarieven voor de vpb gaan verder dalen, is vooralsnog de planning.

Bv voordeliger, maar ook verstandiger?

Als vuistregel kun je grofweg aanhouden dat bij een winst van circa € 100.000 per ondernemer het voordeliger wordt om over te stappen naar de bv. Maar is dat verstandig? Dat kun je niet zomaar zeggen en is zeker niet alleen afhankelijk van de belastingdruk.

Een belangrijk ‘ander voordeel’ van de bv is de beperking van de aansprakelijkheid. En dat is een zwaarwegend punt. Vaak nog belangrijker dan een belastingbesparing.

Een bv kan belastingtechnisch in 2019 wel aantrekkelijk zijn, maar dat zegt niets over 2020. Als de winsten erg schommelen, kan het juist veel aantrekkelijker zijn om niet in de bv te zitten. Verliezen kun je in de inkomstenbelasting drie jaar terug verrekenen, terwijl dat voor een bv maar voor één jaar kan.

Voor- en nadelen van mengvorm vof en eigen bv

Veel ondernemers kiezen momenteel voor een mengvorm. De zogenaamde hybride structuur. Dan wordt een vennootschap onder firma aangegaan met meerdere vennoten, waaronder de ‘eigen’ bv. Fiscaal pakt dit vaak voordeliger uit. Nadeel is dat de aansprakelijkheid niet beperkt wordt. En verder is de hybride structuur vrij ingewikkeld met hogere advieskosten als gevolg.

Allemaal de bv in? Zeker niet, maar wel het overwegen waard.
Beheer