Skip to content

Alleen haast bij Wet oneerlijke handelspraktijken

Op landbouwgebied is slechts één wetsvoorstel aangemerkt als spoed bij de Tweede Kamer.

Updated on:
Nationale politiek & beleid
Nieuws
Een lege plenaire zaal in de TWeede Kamer vanwege het geringe aantal fysieke vergaderingen door de coronacrisis. - Foto: ANP

Een lege plenaire zaal in de TWeede Kamer vanwege het geringe aantal fysieke vergaderingen door de coronacrisis. - Foto: ANP

Op landbouwgebied is slechts één wetsvoorstel aangemerkt als spoed bij de Tweede Kamer: de Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen.

Dat blijkt uit de lijst met spoedeisende wetsvoorstellen die het kabinet nog graag voor de zomer wil behandelen. Deze lijst is opgesteld nu de Tweede Kamer vanwege de coronacrisis niet bijeen komt. Momenteel worden alleen fysieke vergaderingen gehouden over de coronacrisis.

Wet is opgenomen in regeerakkoord

De behandeling van de Wet oneerlijke handelspraktijken in de land- en tuinbouw is aangemerkt als spoedeisend omdat het is opgenomen in het regeerakkoord. Daarnaast is het voorstel – dat wel via internetconsultatie is openbaargemaakt, maar nog niet officieel naar de Tweede Kamer is gestuurd – een uitwerking van een Europese richtlijn om oneerlijke handelspraktijken in de voedselketen tegen te gaan. In deze richtlijn staat dat deze uiterlijk 1 mei 2021 omgezet moet zijn in nationale wetgeving en dat deze wetgeving uiterlijk op 1 november 2021 in werking moet treden.

Stikstof, klimaat en mestbeleid

Op het gebied van stikstof, klimaat en mestbeleid is geen wetgeving op handen, die de Tweede Kamer met spoed moet behandelen. Dit wil overigens niet zeggen dat er op dit dossier niets gebeurd. Voor het stikstofdossier is de spoedwet aangenomen en wordt er gewerkt aan de vertaling tot concreet beleid, op het gebied van mest lopen de derogatieonderhandelingen door. De Tweede Kamer bepaalt uiteindelijk zelf of en waarover zij vergadert of schriftelijk overlegt.

Snel delen

Afbeelding
Mariska Vermaas

Redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin