Alleen PVV steunt PVV-wet stikstof

Foto: ANP
Foto: ANP

De initiatiefwet van de PVV om een halfjaar geen Natuurbeschermingswetvergunning te eisen voor activiteiten op gebied van bouw, heeft alleen de steun van de PVV.

Dat bleek woensdag 4 december bij de behandeling van de Tijdelijke noodwet stikstof, die PVV-Kamerleden Roy van Aalst, Dion Graus en Alexander Kops hebben ingediend.

De behandeling van de PVV-wet ging vooraf aan de behandeling van de kabinetsplannen voor een Spoedwet aanpak stikstof.

Meerderheid Kamer tegen PVV-wet

Hoewel er Kamerbreed waardering is voor het initiatief van de PVV om een oplossing te vinden voor de stikstofimpasse, is de overgrote meerderheid tegen de wet. “Deze wet lost voor de landbouw niets op”, constateert CDA‘er Jaco Geurts. Volgens Geurts leidt de wet tot ‘het Wilde Westen’. Activiteiten moeten gemeld worden, maar er hoeft geen Natuurvergunning voor te worden verleend. Volgens Geurts biedt de Europese Habitatrichtlijn die mogelijkheid niet.

PVV pleit voor meer tijd voor stikstofoplossing

PVV-woordvoerder Machiel de Graaf zegt dat een oplossing van het probleem niet wordt gevonden door dan maar in de lijn van de oorzaak van het probleem – de Habitatrichtlijn – te handelen. Volgens De Graaf is de biodiversiteit, de luchtkwaliteit en de waterkwaliteit er in de afgelopen jaren alleen maar op vooruit gegaan, terwijl de stikstofdepositie is gedaald. Een halfjaar rust zou de regering de tijd bieden het probleem grondig en goed op te lossen.

VVD‘er Mark Harbers vreest dat na afloop van de tijdelijke noodwet grote juridische onzekerheid ontstaat voor ondernemers die gedurende die periode activiteiten en projecten hebben opgezet, zonder daar een vergunning voor aan te vragen.

SP‘er Frank Futselaar zei te vrezen dat in dat halfjaar een hausse aan nieuwe stallen in de veehouderij zal worden gerealiseerd. “En dan zijn we na een halfjaar nog verder van huis”, vindt Futselaar.

De PVV-wet verbiedt de bouw van megastallen. Volgens het CDA is dat verbod ongewenst en ook juridisch niet haalbaar, mede omdat er geen eenduidigheid is over wat een megastal is.

Bekijk het Kamerdebat over de Tijdelijke noodwet stikstof:

Braakman
Jan Braakman Redacteur


Beheer